Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wat was de AWBZ?

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verandert. De AWBZ is verdeeld in verschillende nieuwe wetten namelijk de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. Hierdoor heeft er ook een verschuiving van de kosten en administratie plaatsgevonden waardoor vooral de gemeenten en de zorgverzekeraars er meer taken bij hebben gekregen. Hieronder proberen wij het allemaal uit te leggen waar u het beste kunt aankloppen voor welke zorg.

Wie regelt de AWBZ--> Wet Langdurige zorg (Wlz)

Je dient een indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), deze overheidsinstatie gaat vervolgens bekijken naar wat je behoeftes zijn en waar je eventueel voor in aanmerking kan komen. Je kan daarna kiezen of je gebruik maakt van de zorg in natura of de zorg middels een Persoons Gebonden Budget (Pgb). Ben je 80 jaar of ouder dan kunnen AWBZ instellingen zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Wat kost de AWBZ?

De AWBZ is een onderdeel van de premie volksverzekeringen en deze stelt de overheid ieder jaar opnieuw vast. Dit is een vast percentage over het inkomen en komt uit de 1e en 2e belastingschijf. De hoogte van deze premie is aan een maximum gebonden..

De betalingen die worden gedaan via het PGB dienen vooraf goedgekeurd te zijn door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), want enkel zorgverleners die hiervan goedkeuring hebben en een overeenkomst hebben met de gemeente kunnne betalingen ontvangen. 

Maakt u gebruik van de AWBZ dan geldt er voor de verpleging, verzorging en verblijf in een AWBZ instelling een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van: Leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen. Het Ciz maakt deze berekeningen en zorgt voor het incasseren van de eigen bijdrage. 

 

Terug naar overzicht

Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.