Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding ambulante geestelijke gezondheidszorg 2019

Wat is ambulante geestelijke gezondheidszorg?

Ambulante geestelijke gezondheidszorg is zorg waarvoor je niet in een ziekenhuis of instelling hoeft opgenomen te worden, je bezoekt de hulpverlener. De zorgverlener kan spreekuur hebben in een ziekenhuis, in een ggz (geestelijke gezondheidszorg) instelling of in een zelfstandig gevestigde praktijk. Deze zorg wordt o.a. verleend door een psychiater. Een psychiater heeft zich gespecialiseerd in geestesziekten. Mensen met een psychische stoornis worden door een psychiater behandeld. Een  psychiater is bevoegd om medicijnen voor te schrijven, onderzoeken aan te vragen en lichamelijk onderzoek te verrichten. Het mentale probleem van een patiënt wordt onderzocht en hiervoor wordt een behandelplan opgesteld. De psychische problemen die worden behandeld zijn meestal van ernstige aard. De mate van de aandoening is echter niet ernstig genoeg om opgenomen te moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis maar kan ook niet worden behandeld door je huisarts.

 • ADHD
 • PDD-NOS
 • Autisme
 • Asperger
 • Borderline
 • Schizofrenie
 • Manisch-depressief

De volgende behandelvormen zijn o.a. mogelijk:

 • In de psychiatrie wordt in de meeste gevallen gekozen voor een medische aanpak. Dit wil zeggen dat er gebruik gemaakt kan worden van verbale en non-verbale gesprekstherapieën en verschillende medicatie als onder andere antipsychotica en antidepressiva.
 • Een combinatie van behandelvormen komt ook vaak voor. Een psychiater kan psychotherapie geven en medicijnen voorschrijven omdat hij/zij een arts is. Hij/zij heeft zich na de studie geneeskunde gespecialiseerd in de psychiatrie.   

Wat wordt er gedaan bij psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor patiënten met psychiatrische stoornissen/problematiek. Gesprekken tussen de deskundig hulpverlener en de patiënt staan centraal. De patiënt kan alleen zijn, een echtpaar of een gezin. Jong en oud. De behandelingen kunnen variëren van een paar dagen tot een langdurige behandeling wanneer dat nodig is.

Wat is het doel van psychotherapie?

‘Het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten’ Het resultaat is afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt en de aard van de problemen. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs en is voor een patiënt vaak hard werken. De patiënt leert de problematiek beter te hanteren, echter kan nooit de belofte worden gedaan dat de patiënt na de behandeling altijd gelukkig is of helemaal geen klachten meer heeft.

Wanneer psychotherapie?

Volgens de richtlijnen is psychotherapie onlosmakelijk verbonden met de behandeling van angst-, stemmings- en waarnemingsstoornissen. Kinderen of volwassenen met zowel enkelvoudige als meervoudige complexe psychiatrische problematiek. In sommige gevallen is psychotherapie effectiever dan medicatie.                                            

Welke vergoeding is beschikbaar bij ambulante geestelijke gezondheidszorg?

Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering heb je recht op een vergoeding. Je dient hiervoor wel te voldoen aan de gestelde voorwaarden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding ambulante geestelijke gezondheidszorg 2019 scoort gemiddeld: 4 3,8 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.