Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding kno arts 2019

Wat doet de KNO (keel-neus-oor) arts?

Een KNO-arts behandelt aandoeningen aan de keel, neus en oren. De benaming KNO-arts lijkt er op te duiden dat deze arts alleen aandoeningen van de keel, neus of oren behandelt. Maar tevens behandelt hij/zij verschillende afwijkingen (aandoeningen) die voorkomen in het hoofd- halsgebied zoals o.a. afwijkingen van de slokdarm en gezwellen van het gelaat. Een KNO-arts verricht diverse operaties, zoals het verwijderen van de neus- en keelamandelen tot grotere operaties. Een KNO-arts is ook ervaren in de plastische aangezichtschirurgie. Het grootste gedeelte van zijn/haar tijd wordt besteed aan het ontvangen van patiënten tijdens het spreekuur. Ongeveer1/4 van zijn/haar tijd wordt besteed aan het verrichten van poliklinische behandelingen en operaties.                                                                                                                                              

De KNO-arts behandelt of verricht een operatie bij o.a. de volgende klachten:

 • ontstoken neus- en keelamandelen
 • neusklachten veroorzaakt door een scheefstaand tussenneusschot 
 • stemklachten  
 • slikklachten
 • chronische neusverkoudheid
 • keelpijn
 • bijholteontsteking
 • neuspoliepen
 • oorpijn (oorontsteking)
 • oorsuizen
 • slechthorendheid
 • duizeligheid
 • snurken
 • allergieën
 • plastische aangezichtschirurgie
 • uitwendige afwijkingen, bijvoorbeeld flaporen  

Bij klachten verwijst je huisarts je door naar een KNO-arts. De huisarts geeft je klachten door aan de KNO-arts. De KNO-arts houdt zijn/haar spreekuur op de polikliniek van een ziekenhuis. Bij het eerste bezoek aan de KNO-arts wordt er een algemeen onderzoek uitgevoerd. Hierna wordt er besloten of er nader onderzoek moet worden verricht, zoals bijvoorbeeld een stem-, gehoor- of allergieonderzoek. Indien noodzakelijk wordt er op de afdeling radiologie een CT-scan, MRI-scan of röntgenfoto gemaakt. Als de resultaten bekend zijn, overlegt de KNO-arts met je wat de beste behandeling is voor jouw klachten.

Hoe is de samenwerking met andere artsen en afdelingen?

De KNO-arts werkt op de polikliniek geregeld samen met andere artsen/afdelingen. Enkele voorbeelden:

 • Op het stemspreekuur wordt onderzoek verricht naar stemklachten. De KNO-arts werkt samen met een logopedist(e).
 • Op de luchtweg- en allergiepoli voor kinderen met chronische luchtwegproblemen is er een directe samenwerking met een kinderarts. 
 • Een geriatrische patiënt wordt in samenwerking met de afdeling geriatrie behandeld.
 • Bij een patiënt met oorsuizen wordt er uitgebreid onderzoek verricht, indien nodig werkt de KNO-arts hier samen met de afdeling Neurologie of een audiologisch centrum.                                        

Wat is de vergoeding voor een KNO-arts?

Zorg die verleend wordt door een KNO-arts, wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Vanuit de basisverzekering ontvang je mogelijk een vergoeding voor medicijnen. Je zorgverzekeraar is niet verplicht alle medicijnen te vergoeden, er kan voor worden gekozen om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor bepaalde medicijnen betaal je een eigen bijdrage. Bij enkele zorgverzekeraars kun je de eigen bijdrage verzekeren, per verzekerde is voor deze vergoeding per jaar een maximumbedrag gesteld. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld, onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Tevens wordt vermeld wanneer er sprake is van een eigen risico of eigen bijdrage.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding kno arts 2019 scoort gemiddeld: 72 1,7 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.