Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding kinderarts 2019

Wat is een kinderarts?

Een  opleiding tot kinderarts duurt 11 jaar, eerst volgt men de opleiding tot arts (6 jaar) hierna specialiseert zich men in de kindergeneeskunde (5 jaar). Een kinderarts kan zich hierna verder specialiseren in subspecialismen zoals bijvoorbeeld kinderneurologie, kinderoncologie en kindercardiologie. Een neonatoloog behandelt te vroeg geboren kinderen en kinderen die na de geboorte direct medische hulp nodig hebben. De opleiding voor een subspecialisme duurt 2 ½  jaar.

Een kinderarts houdt zich bezig met aandoeningen en ziekten van kinderen vanaf de geboorte van een kind tot aan de 18 jarige leeftijd. Een kinderarts heeft kennis van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal) en groei van kinderen in de verschillende levensfasen. Een kinderarts is voornamelijk werkzaam op de kinderafdeling en de polikliniek van een ziekenhuis. Zo nodig wordt er samengewerkt met andere specialisten, hij/zij onderhoudt ook contact met de huisarts. Aangezien sommige beslissingen niet kunnen worden genomen door het kind is een goede relatie met de ouders (verzorgers) belangrijk, omdat zij steeds worden betrokken bij de behandelingen, onderzoeken en nazorg van het kind.

Welke behandelingen worden door een kinderarts uitgevoerd?

Een kinderarts behandelt o.a. :

 • aangeboren afwijkingen
 • stofwisselingsziekten
 • groeiproblemen  
 • nierziekten
 • maag-, darm- en leverziekten
 • kanker (oncologie)
 • zenuw-afwijkingen

Een kinderarts schrijft zo nodig ook medicijnen voor. Naast het behandelen van zieke kinderen houdt de kinderarts zich ook bezig met de ontwikkeling van het zieke kind. Als een kind moet worden geopereerd is dat de taak van de kinder-chirurg. Het kan voorkomen dat een kinderarts een (kleine) operatie verricht, dit komt alleen voor bij te vroeg geboren kinderen.

Wat is de vergoeding voor een kinderarts?

Zorg die verleend wordt door een kinderarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Je zorgverzekeraar dient een contract te hebben afgesloten met deze specialist om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. Een vergoeding voor medicijnen wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar is niet verplicht alle medicijnen te vergoeden, er kan voor worden gekozen om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor een aantal medicijnen betaalt je een eigen bijdrage. Enkele zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om  de eigen bijdrage te verzekeren. Voor deze vergoeding is per verzekerde per jaar een maximumbedrag gesteld. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. In de polisvoorwaarden wordt ook vermeld wanneer er sprake is van een eigen risico of eigen bijdrage.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding kinderarts 2019 scoort gemiddeld: 1 5 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.