Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding mdl-arts 2019

Wat is een MDL arts?

Een MDL (Maag-Darm-Leverziekten)-arts diagnosticeert en behandelt aandoeningen van de spijsverteringsorganen, zoals de slokdarm, maag, alvleesklier, lever, galwegen, dunne darm, dikke darm en het anale gebied. Maag-darm-leverziekten kunnen in elke leeftijdsgroep voorkomen. Een MDL-arts behandelt patiënten met diverse aandoeningen zoals o.a. slikklachten, darmontstekingen, ziekte van Crohn, levercirrose, slokdarmkanker, leverkanker, galwegziekten en anorexia nervosa (eetstoornis). Je huisarts verwijst je door naar een MDL-arts. Afhankelijk van je klachten kan hij/zij je voor een endoscopisch onderzoek doorverwijzen of voor een afspraak met de MDL-arts op de polikliniek.                                                                                                                                                     

Wordt een endoscopisch onderzoek gedaan door een MDL arts?

Voordat de MDL-arts het onderzoek verricht bespreekt hij/zij eerst je klachten met je. Door middel van een endoscopisch onderzoek is het mogelijk om de binnenkant van een orgaan te bekijken (kijkonderzoek). Voor dit onderzoek wordt een endoscoop (binnenkijker) gebruikt. Een endoscoop is een instrument wat bestaat uit een lange dunne slang met op het uiteinde een kleine camera, een lampje en een ‘schaartje’. Met het schaartje wordt zo nodig een stukje weefsel van het orgaan afgenomen voor nader onderzoek. Met de endoscoop gaat de MDL-arts via een van uw lichaamsopeningen naar binnen. Er zijn verschillende endoscopieën zoals o.a.:

  • proctoscopie of rectoscopie (endeldarm en anus)    
  • coloscopie of colonoscopie (dikke darm)
  • sigmoïdoscopie (laatste deel van de dikke darm)
  • gastroscopie (maag)          
  • oesofagoscopie (slokdarm).

Afhankelijk van het onderzoek wordt je (mogelijk)  plaatselijk of geheel verdoofd. De uitslag van het endoscopisch onderzoek wordt door je huisarts met je besproken, hij/zij is jouw behandelend arts. Het komt ook voor dat op basis van de uitslag van het onderzoek door de MDL-arts wordt bepaald dat hij/zij de behandeling van de huisarts overneemt.

Wanneer krijg je een afspraak op polikliniek bij de MDL-arts?

Bij een eerste afspraak met de MDL-arts op de polikliniek wordt door de arts o.a. gevraagd naar je klachten, medicijn gebruik en welke aandoeningen in de familie voorkomen. Tevens word je onderzocht door de arts. Indien nodig kunnen o.a. de volgende onderzoeken worden verricht : een bloedonderzoek, een endoscopie of een echo of CT-scan (beeldvormend onderzoek). Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn kan de arts een diagnose stellen en de behandeling met je bespreken. De behandeling kan o.a. bestaan uit het voorschrijven van medicijnen, aanpassing van je voedingspatroon (dieet), een operatie of een endoscopische therapie. Of je MDL-arts of de huisarts je behandelend arts blijft, is afhankelijk van de diagnose.

Een MDL-arts is werkzaam op de polikliniek van een ziekenhuis. Er wordt met verschillende specialismen in het ziekenhuis samengewerkt zoals o.a.: radiotherapie, nucleaire geneeskunde, medische oncologie, kindergeneeskunde, radiodiagnostiek en chirurgie.

Wat is de vergoeding voor een MDL-arts?

Een vergoeding voor medicijnen wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Het is geen verplichting van je zorgverzekeraar om alle medicijnen te vergoeden. De zorgverzekeraar kan er voor kiezen om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden.Voor bepaalde medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Enkele zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om de eigen bijdrage te verzekeren, middels een aanvullende verzekering. Aan deze vergoeding is wel een maximum bedrag verbonden per verzekerde per verzekeringsjaar. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat het maximumbedrag vermeld. Zorg die wordt verleend door een medisch specialist wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient je zorgverzekeraar een contract te hebben afgesloten met je medisch specialist. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld met welke specialisten een contract is afgesloten. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor een MDL-arts geldt het eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding mdl-arts 2019 scoort gemiddeld: 28 1,9 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.