Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding revalidatiearts 2019

Wat doet de revalidatiearts?

Patiënten die als gevolg van een ongeval, aandoening of aangeboren afwijking een functionele beperking hebben, worden meestal door een huisarts of medisch specialist doorverwezen naar een revalidatiearts. De revalidatiearts kijkt naar de mogelijkheden van de patiënt. Hij/zij richt zich vooral op het opheffen/verminderen van de functionele beperking. De aandacht gaat o.a. uit naar de mobiliteit, de communicatie, de motoriek en de psychische gesteldheid van de patiënt. Een revalidatiearts behandelt o.a.:

 • chronische pijn van het bewegingsapparaat   
 • aandoeningen van de longen                   
 • niet aangeboren hersenletsel        
 • reumatische aandoeningen                                                 
 • progressieve neurologische aandoeningen    
 • een dwarslaesie

Een revalidatiearts is voornamelijk werkzaam in een revalidatiecentrum of ziekenhuis.

Welk revalidatieprogramma is nodig?

In bepaalde gevallen komt het voor dat een eenmalig advies of het voorschrijven van medicijnen voldoende is. Er zijn ook patiënten die meerdere jaren worden behandeld, zoals bijvoorbeeld mensen die een ernstig ongeval hebben gehad of kinderen met een ernstige handicap. Een revalidatiearts werkt meestal in een multidisciplinair team samen. Hij/zij geeft leiding aan dit team. Het team kan o.a. bestaan uit andere medisch specialisten, een psychosociale medewerker, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een logopedist, orthopedische technici, een maatschappelijk werker en een secretaresse. Binnen dit team is de revalidatiearts verantwoordelijk voor de revalidatie van de patiënt.  De behandeling/therapie die moet worden ingezet wordt bepaald door de revalidatiearts. Hij/zij stelt, na een gestelde medische en revalidatiediagnose, een behandelplan op en bespreekt dit met de patiënt. Een behandelplan kan bestaan uit een enkelvoudige therapie of een revalidatiedagbehandeling. Bij een revalidatiedagbehandeling komt het voor dat je door een team van therapeuten wordt begeleid en behandeld. Tijdens het overleg met het multidisciplinair team wordt de voortgang van de patiënt besproken en wordt bekeken of het behandelplan moet worden bijgesteld. Hierna krijgt de patiënt een gesprek met de revalidatiearts. Na elk overleg wordt er een gesprek met de patiënt gevoerd.                                                      

Wat is de vergoeding voor de revalidatiearts?

Voor een behandeling door een revalidatiearts wordt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding verstrekt vanuit de basisverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld op welke vergoeding(en) je recht hebt en op welke voorwaarden deze wordt verstrekt.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding revalidatiearts 2019 scoort gemiddeld: 2 4,5 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.