Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding arts-microbioloog 2019

Wat is een Arts-microbioloog?

Een arts-microbioloog is opgeleid in de medische microbiologie. Een arts-microbioloog verricht onderzoek naar micro-organismen. Hij/zij kan zich o.a. richten op de bestudering van virussen, schimmels of bacteriën.Hij/zij richt zich op het vaststellen (diagnosticeren) en behandelen en voorkomen van infecties en infectieziekten. Er zijn veel infectieziekten zoals o.a. bloedvergiftiging, longontsteking, hersenvliesontsteking en urineweginfecties (bijvoorbeeld blaasontsteking). Onderzoek wordt gedaan om kennis te vergroten maar heeft ook tot doel om micro-organismen te bestrijden. Naast de onderzoekwerkzaamheden kan de arts microbioloog de leidinggevende zijn op een klinisch microbiologisch laboratorium. Hij/zij houdt zich o.a. bezig met epidemiologie van infectieziekten, ziekenhuishygiëne, wetenschap,  ontwikkeling van richtlijnen en protocollen. Hij/zij weet welke infectieziekten en ziekteverwekkers in de regio voorkomen. Als een epidemie in een ziekenhuis of in de regio optreedt zal de arts-microbioloog deze meestal als eerste opsporen. Een bekend voorbeeld van een epidemie is de Mexicaanse griep. Zodra er een epidemie ontstaat is het de taak van de arts-microbioloog om zo snel mogelijk een tegenmiddel te vinden om de ziekte (infectie) te bestrijden.   

Geeft een mircobioloog ook advies? 

Om na te gaan of er epidemieën zijn gesignaleerd, houdt de arts-microbioloog veelvuldig contact met directieleden en hygiënisten van diverse zorgorganisaties zoals o.a. verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het doel hiervan is om gezamenlijk de hygiëne te waarborgen en voorkomende infecties zo snel mogelijk te bestrijden. Een advies over de juiste behandeling van een infectie wordt door een arts-microbioloog doorgegeven aan andere specialisten. Het kan ook voorkomen dat hij/zij zelf patiënten onderzoekt en monsters afneemt.

Wat is het terrein van de microbioloog?
Alle onderzoeken die een arts-microbioloog verricht, vinden plaats in een laboratorium. Een micro-organisme wordt bestudeerd met behulp van diverse instrumenten. De voornaamste instrumenten die worden gebruikt zijn de microscoop en de petrischaal. Met een microscoop worden de micro-organismen bestudeerd omdat deze te klein zijn om deze met het blote oog te kunnen zien. Microscoop betekent letterlijk: nauwkeurig bekijken, onderzoeken. In het laboratorium wordt veel gebruik gemaakt van de petrischaal. Dit is een platte lage ronde kunststof of glazenschaal. Bij deze schaal hoort een passende deksel wat ruim over de schaal valt. Het deksel is belangrijk omdat moet worden voorkomen dat verontreinigende sporen in de schaal kunnen waaien. De petrischaal wordt vooral gebruikt om bacteriekweken mee te verrichten. De petrischaal wordt o.a. ook gebruikt om het gedrag van cellen of insecten te bestuderen. De afmeting is meestal in diameters van 1 à 2 centimeter tot 15 centimeter, de hoogte is niet hoger dan 1 à 2 centimeter.

De meest voorkomende onderzoeken zijn:

  • Microscopisch onderzoek
  • Gevoeligheidsbepalingen voor antibiotica
  • Kweken van bacteriën en de verwekker van een infectieziekte vaststellen

Om een onderzoek uit te voeren wordt van de patiënt lichaamsmateriaal afgenomen, zoals bijvoorbeeld bloed, weefsel, ontlasting, urine, uitstrijkje van geïnfecteerd gebied of sputum (opgehoest slijm). De meeste onderzoeken worden verricht door analisten die werkzaam zijn in het laboratorium. Over het algemeen is de arts-microbioloog de leidinggevende van de analisten. De resultaten van de onderzoeken worden geanalyseerd door de arts microbioloog.
In een microbiologisch laboratorium moeten de instrumenten steeds worden gesteriliseerd (gereinigd), dit voorkomt ongewenste schimmel- of bacteriegroei. Een laboratorium is meestal verbonden aan een ziekenhuis maar er bestaan ook zelfstandige laboratoria.

Wat is de vergoeding voor een arts-microbioloog?

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je een vergoeding vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering worden de voorwaarden vermeld, waaraan dient te worden voldaan om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Je zorgverzekeraar kan je informeren voor welke laboratoriumonderzoeken een vergoeding wordt verstrekt.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding arts-microbioloog 2019 scoort gemiddeld: 2 2 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.