Vergoeding geneesmiddelen buiten Reglement farmaceutische zorg 2024

Welke geneesmiddelen vallen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)?

Voor vergoedingen die buiten het GVS vallen, is het Reglement farmaceutische zorg opgesteld. De zorgverzekeraar heeft in dit reglement zijn nadere voorwaarden gesteld. Door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in het algemeen bepaald onder welke voorwaarden en indicaties farmaceutische zorg in aanmerking komt. De geneesmiddelen die door de huisarts of specialist worden voorgeschreven, worden meestal volledig of gedeeltelijk door je verzekeraar vergoed. Een verzekeraar kan er voor kiezen om alleen een bepaald medicijn te vergoeden. Als je een geneesmiddel door je huisarts krijgt voorgeschreven kun je direct navragen of dit middel wordt vergoed. Geneesmiddelen buiten GVS zorgverzekering vergelijken 2019 Hoestdrank is een zelfzorgmedicijn en valt buiten het GVS

Worden zelfzorgmedicatie en homeopathische middelen vergoed?

Homeopathische middelen en geneesmiddelen die je bij de drogist kunt kopen, worden niet vergoed. Indien je voor vergoeding in aanmerking wilt komen van homeopathische middelen, dan dien je daarvoor verzekerd te zijn. Kijk voor meer informatie over zelfzorgmedicatie of over homeopathische middelen. Zelfzorg geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld:
  • carbasalaatcalcium
  • diclofenac
  • ibuprofen
  • naproxen
  • paracetamol
  • noscapine hoestdrank/-tablet

Wordt medicatie voor een reis naar het buitenland vergoed?

Voor een reis naar het buitenland heb je voor sommige landen geneesmiddelen (bijv. injecties) nodig ter voorkoming van ziektes die in deze landen heersen. Deze geneesmiddelen worden niet vergoed. Gebruik jij zelf of je minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag je alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. Je riskeert strenge straffen als je de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar je naartoe gaat welke regels in dat land gelden.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:
  • sterke pijnstillers
  • slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta
  • medicinale cannabis

Wat is de vergoeding van medicatie buiten het GVS?

Er zijn een aantal zorgverzekeringen welke een vergoeding hebben opgenomen in de verschillende aanvullende pakketten. Bovenaan op de website kun je de vergoeding selecteren: geneesmiddelen buiten Reglement farmaceutische zorg. Hier kun je dan de aanvullende pakketten bekijken waar je recht op hebt, qua vergoedingen van je zorgverzekeraar.