Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding caissonziekte 2019

Wat is Caissonziekte?

Caissonziekte, ook wel decompressieziekte of duikersziekte genoemd, is een ziektebeeld dat zich kan ontwikkelen bij mensen, die onder een verhoogde luchtdruk zijn geweest en weer in een omgeving met een lagere druk terugkomen. Dit gebeurt bij duikers of mensen in een vliegtuig na een snelle decompressie. Caissonziekte werd voor het eerst beschreven bij mensen die onder hydrostatische druk onder het wateroppervlak in grote duikerklokken (caissons) werkten aan de funderingen van bruggen.

Hoe komt stikstof in het bloed wanneer iemand de caissonziekte heeft?

Stikstof is een goed oplosbare stof. Tijdens het afdalen en duiken op grotere diepte, lost stikstof sneller op. Bij het duiken worden de stikstofbelletjes bij het opstijgen (afnemen van de druk) door de longen afgevoerd en uitgeademd. Als de duiker te snel stijgt, waardoor de druk te snel afneemt, verdwijnt de stikstof niet snel genoeg uit het bloed. De oplosbaarheid van stikstof neemt weer af en vormt belletjes in het bloed, welke de bloedtoevoer kunnen verhinderen. Er zijn 4 categorieën van caissonziekte:

  • Skinbands: Belletjes komen in het weefsel onder de huid. Klachten die hierbij kunnen optreden zijn jeuk, vlekkerige uitslag of stekende pijn.
  • Bands: Belletjes komen in de gewrichten terecht, waardoor pijn in de botten, ledematen of spieren ontstaat.
  • Staggers: Belletjes komen in de hersenstam of het ruggenmerg terecht. Duizeligheid, spraakstoornissen, doofheid, verlammingen of bewusteloosheid zijn klachten die kunnen optreden. Staggers kunnen de dood tot gevolg hebben.
  • Chokes: Deze is het minst voorkomend. De belletjes komen terecht in de slagaders van het hart of de longen. Dit kan leiden tot kortademigheid, benauwdheid, een ademstilstand, bewusteloosheid of zelfs een hartstilstand.

De ziekte kan voorkomen worden door niet te lang en niet te diep te duiken (er lost dan weinig stikstof op) en door langzaam op te stijgen (het lichaam krijgt de kans de stikstof via de longen af te voeren). Dit doe je door een veiligheidsstop te maken op ongeveer 5 meter diepte, tenminste drie minuten. Hulpmiddelen bij het duiken, zoals een duikcomputer en duiktabellen helpen bij het plannen van een duik om stikstofverzadiging te voorkomen.

Waar bestaat de behandeling uit bij de caissonziekte?

Indien mogelijk, moet de duiker met decompressieziekte direct 100% zuurstof inademen en altijd blijven liggen. De behandeling van caissonziekte gebeurt in decompressiekamers. De patiënt wordt zo snel mogelijk in een verhoogde luchtdruk geplaatst, om daarna de druk langzaam te laten dalen. De ontstane stikstofbellen worden hierdoor kleiner en het ontstaan van nieuwe bellen wordt voorkomen. Er wordt zuivere zuurstof toegediend waardoor de stikstof versneld wordt afgevoerd. Dit wordt hyperbare geneeskunde genoemd.

Decompressieziekte bij vliegen ontstaat doordat de cabinedruk plots wegvalt, waardoor de druk lager wordt waardoor belletjes in het lichaam zullen ontstaan. Daarom vallen de zuurstofmaskers naar beneden waarmee 100% zuurstof wordt toegediend. Er wordt geadviseerd om pas 12 uur na een duik te gaan vliegen (24 uur bij een decompressieduik of verschillende duiken) omdat de druk in de cabine van een vliegtuig duidelijk lager is dan die op zeeniveau. Hierdoor is er een grotere kans op decompressieziekte, wanneer men te weinig tijd neemt tussen de duik en de vlucht.

Wat is de vergoeding voor de behandeling van caissonziekte?

Hyperbare geneeskunde wordt vergoed in het basispakket van je zorgverzekering.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding caissonziekte 2019 scoort gemiddeld: 3 5 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.