Vergoeding (Extra) dekking na een ongeval 2024

Wat valt onder noodzakelijke medische behandeling door een tandarts na een ongeval?

Na een ongeval kan een medische behandeling bij de tandarts noodzakelijk zijn. Tijdens het ongeval kan bijvoorbeeld een tand of meerdere tanden afbreken. De tandarts is in staat om dit te herstellen. Bij een onherstelbare schade wordt de tand verwijderd. De verloren tand(en) kan worden vervangen door een plaat, frame, brug of implantaat. Hierdoor wordt het uiterlijk en de functie van het gebit hersteld. ongeval extra dekking tandarts Een val met de fiets kan een beschadeging geven aan het gebit

Kan een ‘verloren’ tand nog worden teruggeplaatst?

Als een tand (met wortel) door een ongeval uit de mond is gevallen, kan deze mogelijk nog worden teruggeplaatst door de tandarts. Het is noodzakelijk dat de tand (met wortel) direct in een bakje met speeksel (water) of melk wordt gelegd. De tand mag absoluut niet uitdrogen! Terugplaatsen van de tand is nauwelijks mogelijk als deze langer dan een half uur heeft droog gelegen. De wortel mag niet worden aangeraakt! Als de tand niet in een bakje kan worden bewaard, dan kun je het beste de tand in de mond  bewaren. Zorg ervoor dat je zo spoedig mogelijk door een tandarts kan worden behandeld. De tandarts kan bepalen of de tand (met wortel) nog kan worden teruggeplaatst en vastgezet kan worden.

Is er sprake van een bedrijfsongeval?

Als het tandletsel is veroorzaakt door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, kun je mogelijk het bedrijf aansprakelijk stellen voor deze schade. Op dat moment staat het nog niet vast of de schade door het bedrijf wordt vergoed. Een bedrijf is meestal verzekerd voor bedrijfsongevallen. Een vergoeding voor geleden schade wordt alleen betaald als er is bepaald dat het daadwerkelijk om een bedrijfsongeval gaat.

Wat is de vergoeding voor een behandeling bij de tandarts na een ongeval?

Er wordt geen vergoeding verstrekt vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Mogelijk heb je recht op een vergoeding uit een aanvullende verzekering, mits je deze hebt afgesloten. Voor deze vergoeding geldt geen eigen risico. Niet elke zorgverzekeraar geeft een vergoeding voor een behandeling na een ongeval. Raadpleeg je polisvoorwaarden om na te gaan of je hiervoor verzekerd bent.