Vergoeding geneesmiddelen alternatief genezer 2024

Geneesmiddelen alternatief genezer

Alternatieve geneesmiddelen is een verzamelnaam voor middelen waarbij geen wetenschappelijk bewijs is aangetoond dat de medische effectiviteit geleverd is. De meeste alternatieve geneesmiddelen gaan uit van een holistisch model. Dit betekent dat het lichaam, de geest en de ziel één geheel dienen te vormen en samen in balans gebracht moeten worden. Dit is geheel onafhankelijk van de individuele resultaten die met de geneesmiddelen worden behaald. vergoeding alternatieve medicijnen 2019 Afbeelding van homeopathische medicatie in productie

Verschillen in medicatie tussen alternatieve geneeswijzen en reguliere zorg

De alternatieve geneeskunde en geneesmiddelen worden door artsen en door therapeuten gebruikt. Een aantal belangrijke verschillen tussen de alternatieve en reguliere zorgverleners is:
  • De reguliere geneeskunde gaat er vanaf het begin van uit, dat de aandoening wordt veroorzaakt door een ziek orgaan of een afwijkende functie die zich bevindt in het lichaam. De genezing van deze organen of de genezing van de afwijzende functies leiden vaak tot de genezing van de patiënt.
  • De reguliere geneeskunde probeert zijn behandelingen te voldoen volgens wetenschappelijke onderbouwde therapie. Dit wilt zeggen dat de medicijnen en behandelingen die worden uitgevoerd, allemaal wetenschappelijk bewezen zijn.
  • Een groot aantal van de patiënten vindt dat de Nederlandse reguliere geneeskunde te weinig aandacht en tijd heeft voor de patiënten. De reguliere geneeskunde kijkt volgens hen niet naar de gehele persoonlijkheid van de patiënt. Bij een alternatieve genezer is er daarentegen veel aandacht voor de patiënten en wordt er voldoende tijd uitgetrokken om kennis te maken met de levensvisie van de patiënt.
  • Diverse alternatieve therapeuten vinden dat hun geneeswijze een volwaardig alternatief  is voor de zorg die geboden wordt in de reguliere geneeskunde. De meeste alternatieve zorgverleners hebben dan ook het doel om naast de reguliere zorg een ondersteuning te bieden aan de patiënt. De behandeling is bijvoorbeeld zeer geschikt voor patiënten met chronische zieken, zoals diabetes mellitus. Deze personen kunnen niet afdoende behandeld worden door middel van alternatieve geneesmiddelen, maar wel genieten van de ondersteuning van de alternatieve therapieën.
  • Uit een onderzoek is gebleken dat de reguliere zorgverleners de alternatieve geneeskunde en geneesmiddelen niet per definitie afwijzen. De reguliere artsen vinden de alternatieve geneeskunde prima, zolang het de reguliere behandeling van de patiënt niet beïnvloedt. In de wereld van de alternatieve geneeskunde wordt het meeste gebruik gemaakt van homeopathie.

Wat is de vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen en geneeskunde?

Bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars bieden alternatieven geneeswijzen aan, in hun aanvullende pakketten. De hoogte van de vergoedingen is geheel afhankelijk van de zorgverzekeraar. Alternatieve geneeswijze zit nooit enkel in het basispakket. Wanneer je veel gebruik wilt gaan maken van alternatieve geneeswijzen, is het aan te raden de aanvullende verzekeringen van je zorgverzekeraar goed door te lezen. Zo kun je je verzekeren voor alternatieve geneeswijzen in het aanvullende pakket wat het beste bij jou past. De vergoedingen verschillen zeer, per aanvullend pakket en per verzekeraar. Deze verschillen kunnen van circa € 200 tot en met circa € 1000 per jaar zijn. Het is dus erg verstandig om je goed te oriënteren in het aanbod aanvullende verzekeringen van de Nederlandse zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars stellen eisen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze eisen zijn:
  • Het moet een geregistreerd homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel zijn
  • Het geneesmiddel is opgenomen in de Z-index (geneesmiddelenvergoedingssysteem)
  • Het geneesmiddel is door een arts, tandarts, verloskundige of erkend alternatief zorgverlener voorgeschreven
  • Het geneesmiddel is afgeleverd door een apotheek, apotheekhoudend huisarts of internetapotheek