Vergoeding geneesmiddelen (Reglement farmaceutische zorg) 2024

Wat zijn voorgeschreven geneesmiddelen? 

Wanneer wordt farmaceutische zorg vergoed en welke medische indicaties zijn er nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding? Dit wordt bepaald door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin wordt de Minister geadviseerd door het College voor Zorgverzekeringen. De zorgverzekeraars mogen wel voorwaarden stellen, deze zijn vastgelegd in een reglement, het Reglement Farmaceutische Zorg. Dit reglement is een uitwerking van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering. Door de overheid is een lijst van geneesmiddelen samengesteld, dit is het Geneesmiddelen Vergoedingensysteem (GVS), deze lijst is bijlage 1 van de regeling zorgverzekering. Op deze lijst worden geneesmiddelen geplaatst die onder bepaalde voorwaarden en bij bepaalde medische indicaties mogen worden vergoed door de zorgverzekeraar. De voorwaarden zijn: de eigenschappen moeten gelijk zijn, er mag geen verschil in de bijwerkingen ontstaan, toepasbaar voor dezelfde leeftijdscategorie, het werkingsmechanisme moet overeenkomen en zij moeten het zelfde toepassingsgebied hebben. Bij het opstellen van de lijst (GVS) is er rekening mee gehouden, dat er geschikte geneesmiddelen beschikbaar zijn voor iedereen die een zorgverzekering heeft. Niet alle geneesmiddelen staan in bijlage I van de regeling zorgverzekering. In bijlage II van de regeling zorgverzekering, worden geneesmiddelen geplaatst met extra voorwaarden, om voor vergoeding in aanmerking te komen. Er dient voldaan te worden aan een bepaalde wettelijke indicatie. Indien er vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet worden gekregen dienen de volgende richtlijnen te worden aangehouden. Een verzekerde dient vooraf en tijdig een verzoek in. Een verzekerde kan ook namens hem/haar een verzoek in laten dienen. Er moet een schriftelijke toelichting van je arts/specialist worden overlegd. Zodra bovenstaande procedure goed is gevolgd, kan de zorgverzekeraar toestemming verlenen. De zorgverzekeraar kan toestemming geven voor een bepaalde tijd. De toestemming geldt voor thuisgebruik van de medicatie. voorgeschreven medicatie zorgverzekering vergelijken 2019 Antibiotica is altijd een voorgeschreven medicijn

Wat is de vergoeding geneesmiddelen bij mijn zorgverzekeraar?

In Nederland worden alleen geneesmiddelen aan de patiënt door de zorgverzekeraar vergoed die in het GVS zijn opgenomen. Elke zorgverzekeraar kiest zelf welke medicijnen zij vergoeden. Een zorgverzekeraar is verplicht om tenminste één geneesmiddel per werkzame stof te vergoeden aan de patiënt. Als je een geneesmiddel door je arts/specialist krijgt voorgeschreven, kun je direct navragen of dit middel wordt vergoed. Je zorgverzekeraar kan je informeren omtrent de vergoeding waar je recht op hebt en of er een eigen bijdrage moet worden betaald. Er worden in Nederland ook geneesmiddelen verstrekt die niet staan geregistreerd. Deze geneesmiddelen zijn wel toegelaten in Nederland. Als er voor de patiënt geen gelijkwaardig middel bestaat worden deze geneesmiddelen vaak wel vergoed.