Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding (geriatrische) revalidatiezorg 2019

Wat verstaan we onder (Geriatrische) revalidatiezorg?

Kwetsbare ouderen, die na een ziekenhuisopname opgenomen worden voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis, vallen onder de noemer geriatrische revalidatiezorg. Het is multidisciplinaire zorg na bijvoorbeeld:

  • een operatie
  • hersenbloeding
  • functionele achteruitgang

De zorg is kortdurend en gericht op herstel. Het doel van deze zorg, is dat de oudere bij voorkeur zo snel mogelijk teruggaat naar de oude woonsituatie. Indien nodig wordt er in de thuissituatie nog bepaalde zorg verleend.

Hoe is opname voor een revalidatiebehandeling in een verpleeghuis mogelijk?

Voor opname in een verpleeghuis voor een revalidatiebehandeling moet door de behandelend arts een indicatie worden afgegeven. Er wordt altijd eerst vastgesteld of de opname noodzakelijk is, indien dit zo is, geeft de arts een indicatie voor opname. Zodra het niet meer noodzakelijk is dat de patiënt in het verpleeghuis verblijft gaat hij/zij weer naar huis. Het komt wel voor dat hierna nog een dagbehandeling volgt. Als een patiënt na bijvoorbeeld een operatie wordt opgenomen in een verpleeghuis heeft hij/zij meestal de voorkeur om in de eigen regio te worden opgenomen. Dit is niet altijd mogelijk omdat dit afhangt van de beschikbare ruimte in een verpleeghuis.

Wat is de vergoeding (geriatrische) revalidatiezorg?

Deze zorg is per 1 januari 2013 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet, omdat het om kortdurende en multidisciplinaire zorg gaat. De zorg wordt ook opgenomen in de DBC-systematiek, de zorgverlener moet declareren in DBC-zorgproducten. De oudere heeft recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als de geriatrische revalidatie aansluit op een opname in verband met medisch specialistische zorg, hij/zij bij het begin van de revalidatie opgenomen is geweest, de revalidatie gericht is op het verminderen van de functionele beperkingen, dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is, hij/zij niet voor de opname in een verpleeghuis lag en de revalidatie niet langer duurt dan zes maanden. In bijzondere gevallen kan de geriatrische revalidatie meer dan zes maanden in beslag nemen, dan moet overlegd worden met de zorgverzekeraars. Voor deze vergoeding geldt het wettelijk verplicht eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding (geriatrische) revalidatiezorg 2019 scoort gemiddeld: 6 3,8 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.