Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding gynaecoloog 2019

Wat is een gynaecoloog?

Een arts die zich heeft gespecialiseerd in vrouwenziekten (gynaecologie) is een gynaecoloog. Hij/zij heeft meestal één of meerdere subspecialisaties zoals bijvoorbeeld: echoscopie, specialisatie in afwijkende uitstrijkjes van de baarmoederhals,  voortplantingsgeneeskunde en/of verloskunde. Hij/zij houdt zich o.a. bezig met:

 • hormonale problemen
 • afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen
 • inspanningsincontinentie  
 • afwijkingen in de menstruatiecyclus   
 • verzakkingsproblemen   
 • overgang- en osteoporoseproblemen (osteoporose=botontkalking)
 • kanker 
 • ontstekingen en infecties  
 • vruchtbaarheidsstoornissen
 • seksuele problemen  
 • zwangerschap en bevalling.                                                                                              

Welke patientengroep maakt gebruik van de gynaecoloog?

De patiënten van een gynaecoloog  zijn voornamelijk vrouwen in de leeftijd van twintig tot zeventig jaar. Jongeren en bejaarden kunnen ook voor bepaalde klachten worden doorverwezen naar de gynaecoloog. Een patiënt die onvruchtbaarheidsproblemen heeft, een ernstige ziekte heeft of zwanger is en problemen heeft of problemen heeft gehad in een vorige zwangerschap, zal regelmatig voor bezoek (controle) moeten komen. Er zijn ook patiënten waar de klachten al snel zijn opgelost en die mogelijk maar 1 of 2 keer op het spreekuur verschijnen.    

Wat is de werkomgeving van de gynaecoloog?

De gynaecoloog is werkzaam op de polikliniek van een ziekenhuis. Zijn/haar werkzaamheden in het ziekenhuis bestaan o.a. uit: het houden van een spreekuur voor zijn/haar patiënten (waaronder het verrichten van onderzoek), de patiënten bezoeken op de ziekenafdeling van het ziekenhuis, een operatie uitvoeren, overleg voeren met artsen van diverse afdelingen in het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld met de internist en de uroloog. Een gynaecoloog bevindt zich ook regelmatig in de verloskamer van een ziekenhuis, hij/zij begeleidt de bevalling die op medische indicatie plaatsvindt. Een bevalling op medische indicatie komt o.a. voor: als een vrouw bij een eerdere bevalling problemen heeft gehad of als er bepaalde problemen tijdens de zwangerschap aanwezig waren. De bekkenbodempolikliniek op de afdeling gynaecologie wordt zowel door vrouwen als mannen met bekkenbodemklachten bezocht. Op deze polikliniek werken o.a. een uroloog, een continentieverpleegkundige, een bekkenfysiotherapeut(e), een chirurg en een gynaecoloog.            

Welke onderzoeken en behandelingen worden door de gynaecoloog uitgevoerd?

Een gynaecoloog kan o.a. de volgende onderzoeken verrichten. Een uitwendig onderzoek, hierbij worden de uitwendige geslachtsdelen bekeken en voelt de gynaecoloog aan de buik. Er wordt o.a. gelet op de vorm van de clitoris en schaamlippen, de huid rond de schede, eventuele afwijkingen of zwellingen. Een inwendig onderzoek vindt plaats om o.a. de baarmoedermond en schede te kunnen beoordelen. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een spreider (speculum/eendenbek). Eventueel wordt er direct een uitstrijkje gemaakt. Bij een uitstrijkje worden van de baarmoederhals enkele cellen afgenomen, die in het laboratorium worden onderzocht. Met dit onderzoek is het mogelijk om tijdig het voorstadium van baarmoederhalskanker te ontdekken. Via het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ontvangt elke vrouw tussen de dertig en zestig jaar een oproep (eenmaal in de vijf jaar) om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken. Een colposcopie is een onderzoek wat wordt gedaan als de uitslag van een uitstrijkje afwijkend is. De baarmoedermond wordt nauwkeurig met een microscoop bekeken. Indien nodig wordt er een stukje weefsel weggenomen, dit weefsel wordt in het laboratorium onderzocht. Door middel van laparoscopie kan de gynaecoloog de baarmoeder, eierstokken, eileiders, darmen en blaas bekijken. Dit onderzoek wordt verricht met een laparoscoop. Voordat een onderzoek plaatsvindt wordt er altijd aan je uitgelegd hoe het onderzoek verloopt. De gynaecoloog kan je behandelen door medicijnen voor te schrijven of te opereren.

Wat is de vergoeding voor een behandeling bij de gynaecoloog?
Zorg die wordt verleend door een medisch specialist wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient je zorgverzekeraar een contract te hebben afgesloten met je medisch specialist. Zorg rondom de zwangerschap en de bevalling vallen niet onder het eigen risico. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld welke zorg dit betreft. Een laboratoriumonderzoek valt wel onder het eigen risico. Een vergoeding voor medicijnen wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar is niet verplicht alle medicijnen te vergoeden. Je zorgverzekeraar kan er voor kiezen om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor bepaalde medicijnen betaal je een eigen bijdrage. Enkele zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om de eigen bijdrage te verzekeren, middels een aanvullende verzekering. Aan deze vergoeding is wel een maximum bedrag verbonden per verzekerde per verzekeringsjaar. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat het maximumbedrag vermeld. Hierin staat tevens vermeld wanneer je een eigen bijdrage moet betalen en voor welke vergoedingen het eigen risico geldt.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding gynaecoloog 2019 scoort gemiddeld: 53 1,8 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.