Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding hulphonden (assistentiehonden) 2019

Een hulphond (of assistentiehond) is een hond die is afgericht om mensen die gehandicapt zijn te helpen tijdens de dagelijkse activiteiten. Hierdoor wordt de zelfstandigheid en deelname aan de samenleving van deze mensen vergroot.

Er zijn verschillende hulphonden;

 • A.D.L. (algemene dagelijkse levensverrichtingen) honden kunnen bij vele dingen helpen, o.a. bij: het openen/sluiten van deuren, dingen aangeven (telefoon, afstandsbediening, boek) en de post halen. Ze zijn zelfs in staat om te helpen bij het aan en uitkleden. Ze kunnen de koelkast openen en hier dingen uit halen. Iemand die rolstoelafhankelijk is, wordt door een hulphond in staat gesteld om zelfstandig te blijven wonen.
 • De signaalhond wordt afgericht om mensen te waarschuwen bij geluiden, zoals het geluid van de deurbel, telefoon of een huilende baby. Op straat waarschuwen ze voor het verkeer, wat gevaar kan betekenen voor iemand. Zij reageren op de geluiden van brommers, auto’s, bussen en trams. Een signaalhond is voor mensen die doof of slechthorend zijn.
 • Er zijn ook hulphonden die worden geplaatst bij mensen die epilepsie hebben. Deze honden slaan alarm als iemand een epilepsieaanval krijgt. De hond heeft geleerd om in deze omstandigheid een alarmknop in te drukken, door deze actie wordt familie of iemand anders gewaarschuwd en om de patiënt in een veilige stabiele zijligging te leggen. 
 • Geleidehonden zijn geschikt voor mensen die visueel beperkt of blind zijn, zij worden ook wel blindengeleidehonden genoemd. De taak van deze hond is om iemand op straat te begeleiden. Er wordt o.a. gewaarschuwd  voor obstakels, zoals fietsen die op de stoep staan en zonweringen. De hond weet niet welke weg moet worden bewandeld, de blinde (visueel beperkte) stuurt de hond door commando’s. Indien de hond een commando krijgt en hij ziet dat dit gevaar kan opleveren weigert hij dit commando.  Als een hond vaak een zelfde route heeft gelopen leert hij zelf de weg kennen. Een geleidehond mag je nooit aaien of iets te eten geven omdat je de hond dan afleidt van zijn werk.
 • Diabetes-hulphond. Deze honden helpen bij diabetes door te waarschuwen dat er een insult aankomt, haalt medicijnen of duwt op een noodknop
 • PTTS-hulphond. Helpen met moeilijke situaties in het leven, zoals nachtmerries of angstaanvallen op straat. PTTS staat voor posttraumatische stress-stoornis. 
 • Buddyhonden voor kinderen met een visuele of fysieke beperking. Dankzij een buddyhond kunnen deze kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en zich beter voelen, doordat zij spelenderwijs gewend raken aan het verzorgen van en omgaan met een hond. 
 • Autisme hulphond. Deze honden helpen om contact te maken met anderen. 

Vergoeding hulphond

Per hulphond is de vergoeding vanuit de verzekering verschilend.

Als je helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp, wordt een ADL hulphond vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de blindengeleidehond als je blind bent of zo slechtziend bent dat je een hond nodig hebt. Er kan ook een tegemoetkoming gegeven worden voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal 1075 euro. Voor de hulphond betaal je geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor bovenstaande kosten wordt het eigen risico wel aangesproken. Het is verstandig om te kijken naar de leveranciers waar je zorgverzekering een contract mee heeft. Hier afhankelijk van wordt een vergoeding gegeven.

Voor de signaalhonden wordt ook een vergoeding gegeven vanuit de basisverzekering vanaf 12 jaar en de patiënt krijgt een tegemoetkoming in de kosten per jaar. Ook hier is het verstandig te kijken naar de leveranciers waar je zorgverzekering een contract mee heeft. Als de zorgverzekering een contract heeft met de leverancier wordt de signaalhond volledig vergoed. 

Voor de andere type hulphonden krijg je soms een vergoeding vanuit privé organisaties. 

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding hulphonden (assistentiehonden) 2019 scoort gemiddeld: 24 2,2 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.