Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 2019

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals sondes of voedingspompen.Voor mensen die niet op een normale manier kunnen drinken of eten zijn hulpmiddelen te verkrijgen. Als mensen niet op een normale manier kunnen eten of drinken, wordt dit veroorzaakt door verschillende redenen. Voorbeelden hiervan: een slikstoornis, een operatie van de slokdarm, bestraling van het halsgebied, ziekten van het maag- darmkanaal. Baby’s die te vroeg geboren zijn, krijgen voeding via een sonde omdat het zuigreflex nog niet goed aanwezig is en zij hierdoor niet uit de fles of aan de borst kunnen drinken.   

Met een neusmaagsonde wordt de voeding door middel van een dunne flexibele slang via de neus in de maag gebracht. Meestal wordt de sonde met een pleister aan de neus geplak,t zodat de sonde niet kan verschuiven. Om te voorkomen dat de sonde dichtslibt moet deze dagelijks enkele malen worden doorgespoeld. Met een PEG (Percutane endoscopische gastrostomie) sonde wordt de voeding via een sondeslang, die via de buikwand loopt, direct in de maag gebracht.                       

Er wordt voor een jejunostomie gekozen als de voeding niet direct de maag in mag. Dit komt voor als er wordt verwacht dat na een operatie de functie van de maag nog niet optimaal is. Tijdens de operatie wordt direct een dun slangetje aangebracht in de dunne darm. Bij een jejunostomie wordt de sondevoeding altijd met behulp van een voedingspomp toegediend.

Een voedingspomp zorgt ervoor dat het vloeibare eten met een bepaalde snelheid naar de maag wordt vervoerd. De snelheid van de pomp kan worden aangepast.

Vergoeding hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

Vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering wordt een vergoeding gegeven, indien er een medische indicatie is voor het gebruik van deze hulpmiddelen. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld op welke vergoeding je recht hebt. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!


Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.