Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding injectiespuiten en -pennen met toebehoren 2019

Waar worden Injectiespuiten en -pennen voor gebruikt?

Een geneesmiddel kan worden toegediend:

 • via de mond
 • injectie in een spier (intramusculair)
 • injectie in een ader (intraveneus)
 • intrathecaal (injectie in de ruimte rond het ruggenmerg)
 • het geneesmiddel onder de tong plaatsen.

Een medicijn kan met een injectiespuit of –pen door een patiënt zelf thuis worden toegediend. Een injectiepen of injectiespuit kan voorgevuld zijn met een medicijn of er worden kant en klare patronen bijgeleverd. Voor mensen die een verminderd gezichtsvermogen of een ernstige motorische handicap hebben, zijn er speciale aangepaste injectiespuiten of –pennen verkrijgbaar. Toebehoren van een injectiespuit of –pen zijn bijvoorbeeld:  

 • een aanzetstuk waarmee een naald op een injectiespuit kan worden bevestigd
 • speciale doekjes die worden gebruikt om de injectieplaats te reinigen voordat het medicijn wordt geïnjecteerd.

Voordat iemand gebruik kan maken van een injectiespuit of –pen ontvangt hij/zij een instructie.

Voor welke aandoeningen wordt een injectiespuit of pen gebruikt?

Een injectiespuit of –pen wordt voor verschillende aandoeningen gebruikt, bijvoorbeeld:

 • De adrenaline injectiepen, deze wordt door mensen gebruikt die een anafylactische reactie krijgen. Dit is een allergische reactie die levensbedreigend is. Bij een allergie reageert het lichaam op bepaalde stoffen, als de reactie heel heftig is, spreekt men van een anafylactische shock of een anafylactische reactie. Deze reactie moet direct door een arts worden behandeld. Als iemand al eerder een anafylactische reactie heeft gehad moet hij/zij altijd een adrenaline injectiepen bij zich dragen. Als er een anafylactische reactie optreedt kan iemand zichzelf direct injecteren. Deze reactie kan o.a. optreden door bepaalde voedingsmiddelen, bepaalde geneesmiddelen, een insectensteek of insectenbeet. Zodra iemand een anafylactische reactie heeft kunnen  er verschillende verschijnselen ontstaan, zoals benauwdheid, kortademigheid, galbulten, overgeven, maagkrampen en diarree. De adrenaline injectiepen is bedoeld om de ernstigste verschijnselen zo snel mogelijk op te heffen. Hierna moet direct contact worden opgenomen met een arts, deze moet de reactie verder behandelen.
 • Bij een persoon met trombose treedt het stollingsproces in werking terwijl er geen sprake is van een bloeding. Om dit te voorkomen kan er door de behandelend arts in overleg met de patiënt voor worden gekozen om dagelijks een medicijn te injecteren, dit kan de patiënt zelf doen.

Wat is de vergoeding voor injectiespuiten en pennen?

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je voor (aangepaste) injectiespuiten en -pennen met toebehoren, een vergoeding vanuit het basispakket. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering worden de voorwaarden vermeld. Voor deze vergoeding geldt een eigen risico. In 2019 is door de overheid het eigen risico gesteld op € 400,00. In de onderstaande tabel worden de vergoedingen weergegeven per zorgverzekering.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding injectiespuiten en -pennen met toebehoren 2019 scoort gemiddeld: 2 3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.