Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding internist 2019

Wat doet een internist?

Een internist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de interne geneeskunde. Een internist diagnosticeert en behandelt ziekten van de inwendige organen van personen vanaf 16 jaar, o.a.

Om aandoeningen van de inwendige organen te voorkomen geeft de internist voorlichting en worden zo nodig medicijnen voorgeschreven. In een ziekenhuis coördineert de algemeen internist vaak de zorg van een patiënt wanneer er meerdere medisch specialisten bij betrokken zijn.

Welke specilisaties binnen de interne geneeskunde zijn er?

De interne geneeskunde omvat o.a. de volgende subspecialismen

 • hematologie
 • gastro-enterologie (maag- darm-leverziekten)
 • reumatologie
 • infectieziekten
 • endocrinologie
 • nefrologie
 • cardiologie
 • vasculaire geneeskunde en acute interne geneeskunde.                

Op de polikliniek interne geneeskunde werken ook oncologie- en diabetesverpleegkundigen. Zij geven respectievelijk informatie en begeleiding bij chemotherapie en bij diabetes (suikerziekte).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Bij de eerste afspraak met de internist op de polikliniek van een ziekenhuis worden o.a. de volgende vragen door je internist gesteld: wat zijn de klachten, gebruik je medicijnen, komen er (erfelijke) aandoeningen voor in de familie. Na dit gesprek volgt er een lichamelijk onderzoek. Om een juiste diagnose te stellen komt het vaak voor dat er nader onderzoek moet worden gedaan. Enkele aanvullende onderzoeken worden vaak bij de eerste afspraak gedaan zoals:

 • foto’s van hart en longen
 • hartfilmpje (ECG)
 • urine- en bloedonderzoek.

De aanvullende onderzoeken kunnen bestaan uit o.a.:

 • laboratoriumonderzoek
 • radiologisch onderzoek
 • pathologisch onderzoek
 • microbiologisch onderzoek.

Hoe ziet de behandeling van een internist eruit?

Als de uitslag van de onderzoeken bekend zijn, vindt het tweede gesprek met de internist plaats. Op basis van de uitslagen kan de internist o.a. de volgende behandeling(en) inzetten:

 • advies geven om je leefstijl aan te passen
 • voorschrijven van medicijnen
 • meer onderzoek verrichten
 • doorverwijzen naar een andere specialist
 • opereren.

Indien noodzakelijk word je voor één of meerdere dagen opgenomen in het ziekenhuis omdat dit voor bepaalde behandelingen en onderzoeken medisch noodzakelijk is.

Wat is de vergoeding voor de behandeling door een internist?

Zorg die verleend wordt door een internist wordt vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient je zorgverzekeraar een contract te hebben afgesloten met deze specialist. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. Een vergoeding voor medicijnen wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar is niet verplicht alle medicijnen te vergoeden, er kan voor worden gekozen om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor een aantal medicijnen betaal je een eigen bijdrage. Bij enkele zorgverzekeraars kun je de eigen bijdrage verzekeren, per verzekerde is voor deze vergoeding per jaar een maximumbedrag gesteld. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt vermeld onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Tevens wordt vermeld wanneer er sprake is van een eigen risico of eigen bijdrage.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding internist 2019 scoort gemiddeld: 24 2,3 5

Gemiddelde beoordeling



Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.