Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding invriezen en bewaren van sperma 2019

Is het mogelijk om sperma in te vriezen?        

De laatste jaren zijn er steeds meer succesvolle behandelingen voor mannen met een kwaadaardige aandoening. Helaas kan de behandeling nadelige gevolgen hebben voor de productie van zaadcellen. Hierdoor kan zelfs onvruchtbaarheid ontstaan. Ook de behandeling van chronische ziekten (Reuma, chronische darmontstekingen) kan de productie van het sperma nadelig beïnvloeden. Hierdoor wordt er vaak gekozen om je sperma in te vriezen voordat je aan een dergelijke behandeling begint. Op een later moment kan dan alsnog je sperma worden gebruikt bij een kinderwens om een zwangerschap tot stand te brengen door middel van kunstmatige inseminatie. Er zijn meerdere redenen om sperma in te vriezen en te bewaren bijvoorbeeld:

  • Indien de man zich wil laten steriliseren maar mogelijk later toch nog een kinderwens heeft
  • Een medische behandeling die een tijdelijke of blijvende onvruchtbaarheid kan veroorzaken (chemotherapie)
  • Omdat de partner tijdens de IVF- of ICSI behandeling in het buitenland verblijft.

Voordat het sperma wordt ingevroren, word je bloed en urine gecontroleerd op virussen en bacteriën en de kwaliteit van het sperma wordt beoordeeld. Ook wordt er onderzocht of er voldoende bewegende zaadcellen in het sperma aanwezig zijn. Alleen dan is het zinvol om je sperma in te vriezen. Bij ongeveer 80% van de mannen is het sperma van voldoende kwaliteit om de geschikte zaadcellen in te vriezen. Wanneer het niet lukt om voldoende bewegende zaadcellen uit je sperma te verkrijgen, of wanneer je geen sperma kunt produceren, bestaat er ook de mogelijkheid om een operatieve ingreep te laten plaatsvinden waarbij geschikte zaadcellen kunnen worden verkregen.

Hoe worden de spermacellen bewaard?

Als je zaadcellen geschikt zijn, worden ze eerst verdund met een stof om de cellen goed te houden, waarna ze in rietjes worden bewaard. De rietjes, met je gegevens hierop, worden vervolgens in een koeltank met vloeibare stikstofdamp bewaard. Dit heet cryopreservatie. Voor het bewaren van sperma wordt een overeenkomst afgesloten, waarin verschillende zaken worden benoemd, bijvoorbeeld: op welke wijze het sperma  moet worden bewaard en dat het sperma altijd jouw eigendom blijft. Met deze overeenkomst machtig je het ziekenhuis om je sperma te bewaren. Wanneer je nog geen 18 bent, moeten je ouders het contract ook ondertekenen. In de overeenkomst staat vaak een begin periode waarin de zaadcellen worden bewaard, tussen de 5 en 10 jaar. Echter kan na afloop van deze periode de overeenkomst worden verlengd. Bij het proces van het invriezen van de zaadcellen, kan de kwaliteit van de cellen wel achteruit gaan. Het invriezen van zaadcellen biedt geen garantie dat de behandeling van onvruchtbaarheid op een later moment mogelijk is.

invriezen en bewaren van sperma zorgverzekering
Spermacel gezien onder een microscoop

Is er een vergoeding voor het invriezen en bewaren van sperma?

Er wordt een vergoeding vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering gegeven indien er een medische noodzaak is. Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage, het eigen risico geldt wel. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld, onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding invriezen en bewaren van sperma 2019 scoort gemiddeld: 8 3,5 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.