Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding logeerhuis 2019

Wat is een logeerhuis?

Logeerhuizen zijn meestal een onderdeel van een instelling. Er zijn ook logeerhuizen die door ouders zijn opgezet. Kinderen met een beperking kunnen een aantal dagen logeren in een logeerhuis. Soms komen volwassenen (bijv. bij dementie) hier ook voor in aanmerking. Het doel van een logeerhuis is dat de familieleden even ontlast worden van de dagelijkse zorg voor het kind met een beperking. De familieleden kunnen dingen ondernemen die niet mogelijk zijn als het kind met beperking thuis is. Een familie met meerdere kinderen waarvan één kind een beperking heeft, kan dan meer aandacht schenken aan de andere kinderen. De logeeropvang is mogelijk van maandag t/m vrijdag, in het weekend en tijdens vakantieperioden. In een logeerhuis worden kinderen opgevangen met dezelfde beperking. Er zijn logeerhuizen voor verschillende beperkingen:

 • verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • adhd of autisme
 • dementie

Kinderen met adhd of autisme logeren vaak samen. Deze groep heeft een vaste structuur nodig. Indien een persoon dementerend is logeert hij/zij in een logeerhuis, waar meestal alleen dementerende ouderen logeren. Een logeerhuis is vaak een grote eengezinswoning in een reguliere woonomgeving. Er wordt voor een huiselijke gezelligheid gezorgd. Een logé wordt betrokken bij de dagelijkse bezigheden voor zover dat mogelijk is. Samen boodschappen doen, eten bereiden, afwassen en planten verzorgen. Om tijdelijk in een logeerhuis te mogen verblijven, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of BJZ (Bureau Jeugdzorg). In de indicatie wordt vermeld welk besluit is genomen, ten aanzien van het tijdelijk verblijf in een logeerhuis.

Logeerhuis na ziekenhuisopname

Na een ziekenhuisopname hebben veel patiënten nog hulp nodig. Deze hulp wordt vaak geboden door familie, vrienden of buren. Het komt voor dat de patiënt alleenstaand is en geen contacten heeft, die hem/haar hulp kunnen bieden na de opname. Deze patiënten hebben geen recht op een indicatie om in een verzorgingstehuis te worden opgenomen. Er bestaan logeerhuizen die vrijwilligersprojecten zijn. De vrijwilligers zijn op vastgelegde tijden aanwezig. Vrijwilligers verrichten meestal de volgende taken:

 • het verzorgen van de was
 • opwarmen van de maaltijd
 • koffie/thee zetten
 • samen een spelletje spelen
 • een wandeling maken

Voor de persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt thuiszorg ingeschakeld.

Logeerhuis/gasthuis voor ouders van de patiënt

Al ben je gezond, dan kunt je toch in een logeerhuis verblijven. Dit komt voor als je kind in het ziekenhuis is opgenomen met een ernstige ziekte. Aan veel ziekenhuizen is een logeerhuis/gasthuis verbonden. Een bekend logeerhuis is het Ronald McDonald huis. In dit logeerhuis kunnen de familieleden van de patiënt logeren. Er zijn gemeenschappelijke ruimten zoals de keuken, huiskamer en tuin met terras. Families van ernstig zieke patiënten hebben vaak steun aan elkaar. Zij begrijpen elkaar goed en kunnen elkaar daardoor steunen. De kosten voor één nacht logeren, in een Ronald McDonald huis, zijn erg laag. Het huis wordt financieel ondersteund door bedrijven en particuliere donateurs. Tegen een vergoeding kun je gebruik maken van een kamer.

logeerhuis vergoeding zorgverzekering vergelijken 2019
Het Ronald McDonald Huis in Barendrecht

Wat is de vergoeding voor verblijfskosten van een logeerhuis/gasthuis voor ouders van de patiënt?           

In de polisvoorwaarden van je ziektekostenverzekering wordt vermeld, of je voor een vergoeding in aanmerking komt. Een vergoeding kan worden gegeven uit de aanvullende verzekering. Een zorgverzekeraar heeft vaak meerdere vormen van aanvullende verzekeringen. Als er een vergoeding wordt gegeven, dan staat er een maximum bedrag per jaar voor. Indien je niet in een logeerhuis/gasthuis verblijft maar dagelijks een lange afstand moet reizen om je kind te bezoeken kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit moet dan wel vermeld staan in je polisvoorwaarden. In de onderstaande tabel kun je meer informatie vinden over de vergoeding voor verblijfkosten van een logeerhuis.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding logeerhuis 2019 scoort gemiddeld: 7 3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.