Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding longarts 2018

Wat is een longarts?

Een longarts behandelt en begeleidt patiënten van alle leeftijden met longaandoeningen. Een patiënt wordt zo nodig door de huisarts doorverwezen naar een longarts. Een longarts houdt zijn/haar spreekuur op de polikliniek van een ziekenhuis. Een afdeling voor longziekten kan in een ziekenhuis uit meerdere poliklinieken bestaan zoals: een algemene polikliniek voor longziekten, een polikliniek longtransplantatie, een polikliniek longoncologie en een rookstoppoli. Een longarts wordt meestal ondersteund door doktersassistenten, medisch secretaressen, verpleegkundigen van de longbehandelkamer en longfunctieannalisten. Er wordt door een longarts o.a. samengewerkt met de neuroloog, de KNO-arts en fysiotherapeut.

Welke behandeling wordt door de longarts uitgevoerd?

De meeste patiënten die een longarts bezoeken hebben benauwdheidsklachten. Een longarts behandelt patiënten met verschillende longaandoeningen zoals o.a.:

 • allergie
 • longontsteking
 • slaapapneu
 • astma
 • sarcoïdose
 • longfibrose
 • longtumoren
 • cystic fibrosis (taaislijmziekte)
 • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
 • Tuberculose is een bacteriële infectieziekte die besmettelijk kan zijn, het is geen longaandoening maar wordt ook door een longarts behandelt.

Wat gebeurd er op de eerste afspraak bij de longarts?

Bij uw eerste afspraak bespreekt de longarts uw klachten met u. Indien er nader onderzoek moet worden verricht dan wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt. Voor het diagnosticeren van een aandoening kunnen er verschillende onderzoeken worden verricht, zoals o.a. een bronchoscopie (met behulp van een bronchoscoop worden de longen en luchtwegen geïnspecteerd), een longfunctieonderzoek en een beeldvormend onderzoek (CT-scan van de longen/longfoto). Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn kan de longarts de behandeling inzetten. De behandeling kan o.a. bestaan uit: geven van leefstijladviezen, voorschrijven van medicijnen,  een punctie uitvoeren, u een multidisciplinair longrevalidatieprogramma laten volgen. Een operatie wordt uitgevoerd door een longchirurg, na een operatie wordt de nazorg door de longarts verleend.

Welke vergoeding wordt gegeven voor de longarts?

Vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering wordt een vergoeding verstrekt voor medicijnen. Uw zorgverzekeraar is niet verplicht om alle medicijnen te vergoeden. De zorgverzekeraar kan er voor kiezen om alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor diverse medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Enkele zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om de eigen bijdrage te verzekeren, middels een aanvullende verzekering. Aan deze vergoeding is wel een maximum bedrag verbonden per verzekerde per verzekeringsjaar. In de polisvoorwaarden van  uw zorgverzekering staat het maximumbedrag vermeld. Zorg die wordt verleend door een medisch specialist wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient uw zorgverzekeraar een contract te hebben afgesloten met uw specialist. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat vermeld met welke specialisten een contract is afgesloten. Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor een longarts geldt het eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding longarts 2018 scoort gemiddeld: 7 2,3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.