Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding medisch-specialistische zorg 2019

Wat voor medisch specialisten zijn er?

Medische behandelingen worden voor een groot deel uitgevoerd door een medisch specialist. Een medisch specialist is een arts welke een universitaire basisopleiding geneeskunde heeft gevolgd. Na deze studie volgt er nog een studie van ongeveer zes jaar om specialist te worden. Voordat men zich medisch specialist mag noemen, moet de arts door een registratiecommissie worden ingeschreven in een speciaal register. In Nederland zijn er ongeveer dertig verschillende specialismen. De specialist werkt in de meeste gevallen in een ziekenhuis. Voor een bezoek aan de specialist heb je een verwijzing nodig van een arts die bevoegd is je deze verwijzing te geven. De specialist stelt een diagnose bij de patiënt en behandelt de patiënt. Indien het nodig is wordt de patiënt in het ziekenhuis opgenomen om behandeld te worden.

Medisch specialistische zorg zorgverzekering 2019
Veel medisch specialisten werken in een ziekenhuis

Welke medische zorg wordt gegeven door de medisch specialist?

In deze categorie vind je meer informatie over medische specialisten, snijdende zorg en niet snijdende zorg. In de categorie "snijdende zorg" zijn alle behandelingen opgenomen, waar een chirurgische ingreep voor plaats kan vinden. Hierbij moet je denken aan:

 • Buikwand correctie
 • Flapoor correctie
 • Spataderen
 • Sterilisatie
 • Heup operatie
 • Nieuwe knie
 • Plaatsen pacemaker
 • Vele chirurgische ingrepen

Medische specialisten behorende bij "snijdende zorg" zijn:

 • Algemeen chirurg: Verricht onderzoek naar klachten van de patiënt, verricht zelfstandig operaties.
 • Uroloog: Geeft begeleiding bij klachten van de urinewegen, verricht operaties aan de urinewegen.
 • Gynaecoloog: Begeleidt de vrouw tijdens haar zwangerschap, maar verricht ook operaties zoals een keizersnede en onderbuik chirurgie.
 • Kaakchirurg: Verricht alle operaties in de directe omgeving van het gebit, neus en kaak. 
 • Orthopeed: Gespecialiseerd in botten en het bewegingsapparaat, opereert alle botoperaties welke samenhangen met bewegen.
 • Cardioloog: Advies en begeleiding bij hartklachten, kan een pacemaker inmplanteren en in sommige gevallen zelf een dotter procedure uitvoeren.
 • Oogarts: Verricht oogmetingen om vast te stellen of je een bril nodig hebt, maar verricht ook oogoperaties. 
 • Neurochirurg: Voert operaties uit aan hersenen, schedel maar ook het centrale zenuwstelsel en rug zoals een hernia.
 • Keel-,neus- en oorarts: Voert gehoor onderzoeken uit, maar verricht ook operaties zoals het verwijderen van neus- en keelamandelen en overige hoofd / halschirurgie. 
 • Thoraxchirurg: Voert alle operaties uit in het borstgebied, denk hierbij aan hart / longtransplantaties en de CABG (bypass van het hart) en klepoperaties.
 • Dermatoloog: Gespecialiseerd in aandoeningen van de huid, denk hierbij aan huidkanker maar ook behandeling van psoriasis.                

Voor "niet snijdende zorg" behorende alle behandelingen en ingrepen waar geen operatie techniek voor nodig is. Deze behandelingen worden uitgevoerd of onder supervisie van:

 • Neuroloog: Alle zorg bij klachten rondom de hersenen en zenuwactiviteit van het gehele lichaam. 
 • Cardioloog: Zorg voor alle klachten van het hart, maar voert ook catheterisaties, dotterbehandelingen en pacemaker implantaties uit. 
 • Internist: Richt zich op de zorg en behandelt de klachten, ontstaan door interne klachten van de organen in het algemeen, denk aan diabetes mellitus, erfelijkheidsstoornissen, chronische ziekten. 
 • Nefroloog: Draagt zorg voor patiënten met klachten van de nieren of nierwegen, denk hierbij aan dialysebehandelingen
 • MDL arts: Draagt de zorg voor patiënten met problemen van de maag, darm of lever, denk hierbij aan hepatitis, galwegproblemen, levercirrose of ziekte van crohn en voert een gastro- endoscopie uit. 
 • Longarts: Draagt zorg voor patiënten met problemen van de longen, zoals COPD, taaislijmziekte, en voert zelfstandig een bronchoscopie uit. 
 • Kinderarts: Draagt zorg voor kinderen van 0-17 jaar, die met  medische problemen op de kinderafdeling terecht komen
 • Neonatoloog: Draagt zorg voor neonaten met medische problemen, waaronder de prematuren en de neonaat met problemen
 • Intensivist: Draagt zorg voor patiënten op de intensive care, waarbij ondersteuning van één of meerdere vitale functies noodzakelijk is, denk aan beademing of acute nierdialyse.
 • Anesthesist: Draagt zorg voor de narcose tijdens operaties maar zorgt ook voor chronische pijnstilling van de patiënten. 
 • Spoedeisende hulp arts: Draagt zorg voor patiënten op een spoedeisende hulp, van botbreuken tot grote trauma's ,rond alle onderzoeken af, stelt de diagnose en stuurt dan de patiënt door naar huis of naar een behandelend specialist

Wat zijn de vergoedingen voor een medisch specialist?

Een behandeling of onderzoek bij een medisch specialist wordt in bijna alle gevallen vergoed door de zorgverzekering. Wel geldt bij behandeling in een ziekenhuis altijd dat ,je eigen risico in rekening wordt gebracht tot het maxium waarvoor je bij afsluiting van de zorgverzekering hebt gekozen. Wanneer je kiest voor een budget polis, zal naast het eigen risico ook een percentage van de gemaakte kosten in rekening gebracht worden, welke kan oplopen tot 30%.  

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding medisch-specialistische zorg 2019 scoort gemiddeld: 18 3,3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.