Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding niet-spoedeisende medische zorg 2019

Kan ik voor mijn medische zorg in het buitenland terecht?

Als de gewenste zorg niet in Nederland kan worden gegeven omdat de wachtlijst te lang is, dan is er sprake van niet-spoedeisende zorg. Indien iemand voor zorg niet in de buurt van de eigen woonplaats terecht kan, dan kan de zorg in het buitenland worden gegeven. Dit betreft vooral mensen die vlakbij Duitsland of België wonen. Geplande zorg in het buitenland valt ook onder niet-spoedeisende zorg.

Wachtlijst te lang?

Als de wachtlijst in Nederland voor een bepaalde behandeling te lang is, dan kan men de behandeling ondergaan in het buitenland. Welke wachttijd aanvaardbaar is, hangt af van de gezondheidssituatie en de klachten van de patiënt. De treeknorm is de maximaal aanvaardbare wachttijd per behandeling. De treeknorm is een richtlijn dus geen verplichting. Als de treeknorm niet wordt gevolgd volgen hier geen sancties op, het moet worden gezien als een advies. De treeknorm is niet alleen voor ziekenhuizen, maar o.a. ook voor medisch specialisten, huisartsen en apothekers. De wachttijden bij ziekenhuizen kunnen vooral hoog oplopen.

Woon je in het grensgebied?

Mensen die in het grensgebied wonen kunnen eerder te maken krijgen met niet-spoedeisende zorg in het buitenland (vooral in Duitsland en België). Als een behandeling niet kan plaatsvinden in de regio waar iemand woont en net over de grens een ziekenhuis is waar dit wel kan, dan kan de behandeling daar plaatsvinden.

Niet spoedeisende zorg buitenland zorgverzekering vergelijken 2019
Veel Nederlanders maken gebruik van zorg in o.a. Duitsland

Verwijzing voor geplande zorg nodig?

Voor geplande zorg in het buitenland heb je een verwijzing nodig van je huisarts of specialist. De behandeling moet medisch-noodzakelijk zijn en moet voldoen aan de internationale medische eisen. Meestal moet de zorgverzekeraar eerst toestemming verlenen voor een behandeling in het buitenland. Een voorbeeld van geplande (niet-spoedeisende) zorg in het buitenland is een opname in het astmacentrum in Davos (Zwitserland).

Krijg ik een vergoeding voor zorg in het buitenland?

Voor de gemaakte kosten wordt alleen een vergoeding verstrekt als de gemaakte kosten ook zouden zijn vergoed als deze in Nederland zouden zijn gemaakt. In de polisvoorwaarden van je zorgverkering worden alle vergoedingen vermeld waar je recht op hebt. Kijk in de onderstaande tabel voor een actueel overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding niet-spoedeisende medische zorg 2019 scoort gemiddeld: 3 4,7 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.