Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding patholoog 2019

Wat doet een patholoog?

Een klinisch patholoog verricht onderzoek naar afwijkingen en ziekten, hij/zij analyseert lichaamscellen en –weefsel. Het weefsel- en celmateriaal van een patiënt wordt door andere medisch specialisten, zoals bijvoorbeeld de huidarts, de maag-, darm- en leverarts of de chirurg, aan de patholoog aangeboden voor onderzoek. Een patholoog voert ook puncties uit (alleen op oppervlakkige zwellingen). Een forensisch patholoog heeft zich gespecialiseerd in het analyseren van afwijkingen (aandoeningen) om de doodsoorzaak van iemand vast te stellen. Tevens houdt de forensisch patholoog zich bezig met het vaststellen van de identiteit van een overleden persoon. Deze opdracht ontvangt hij/zij van het Openbaar Ministerie.

Cel- en weefselonderzoek:

  • Weefselonderzoek: is het onderzoek van een klein weefselstukje (biopt) van bijvoorbeeld de borst, huid of maag.??
  • Celonderzoek: is het onderzoek van vocht, bijvoorbeeld urine, buikvocht of een uitstrijkje van de baarmoederhals. Een vaak voorkomend onderzoek is de beoordeling van een uitstrijkje van de baarmoederhals. Vrouwen in de leeftijd van dertig tot zestig jaar ontvangen elke vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De huisarts maakt het uitstrijkje en stuurt dit ter beoordeling naar het laboratorium.

Wanneer moet een patholoog aan het werk als er een onderzoek is gedaan bij een patiënt?  

Een klinisch patholoog stelt na onderzoek een diagnose, hij/zij stelt vast of er sprake is van een ontsteking, een gezwel of tumor (goed- of kwaadaardig). Dagelijks verricht de patholoog diagnostische onderzoeken, o.a. voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en voor patiënten die onder behandeling zijn, bij een medisch specialist op de polikliniek. Een diagnose wordt gesteld met behulp van een microscoop. Na het vaststellen van een diagnose maakt de patholoog hier een verslag van, het verslag wordt aan de behandelend arts overhandigd. Naar aanleiding van de diagnose kan de behandelend arts een behandelplan voor de patiënt opstellen.

Hoe vindt de samenwerking plaats met andere medisch specialisten?  

Een patholoog is meestal werkzaam in een pathologisch laboratorium dat verbonden is met een ziekenhuis. Een patholoog werkt geregeld samen met andere medisch specialisten. Hij/zij is aanwezig bij een patiëntenbespreking, hier geeft hij/zij een behandeladvies aan de specialisten, die is gebaseerd op zijn/haar bevindingen van de onderzoeken. Een patiënt wordt nooit door een patholoog behandeld. Een andere medisch specialist (of huisarts) is de behandelend arts. Na een behandeling kan de behandelend arts nogmaals onderzoek laten verrichten door de patholoog, dit wordt gedaan om na te gaan of een ingezette behandeling effectief is geweest. Een patholoog verricht ook wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel het stellen van nog betere diagnoses en hierdoor de patiënten een nog betere behandeling te geven.

Wat is de vergoeding voor een onderzoek verricht door de patholoog?
Onder bepaalde voorwaarden wordt voor de zorg van een klinisch patholoog een vergoeding verstrekt vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. De voorwaarden waaraan dient te worden voldaan, staan vermeld in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding patholoog 2019 scoort gemiddeld: 2 1 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.