Vergoeding psychologie NIP 2023

Psychologie NIP

De titel “psycholoog” is in Nederland niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft daarom het dienstmerk Psycholoog NIP opgezet. Hiermee kunnen psychologen laten zien dat zij NIP-lid zijn. De titel “psycholoog NIP’’ wordt pas gegeven, wanneer een psycholoog beschikt over een universitair masterdiploma in de psychologie en er sprake is van voldoende werkervaring. Naast psycholoog NIP heeft het NIP drie andere registers, te weten:
  • Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • Register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
  • Register Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP
Pas wanneer een dergelijke registratie is behaald, mag de psycholoog zich registerpsycholoog NIP noemen. In Nederland kan een psycholoog ingeschreven staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze psycholoog mag zich registerpsycholoog NIP Gezondheidszorg noemen en/of geregistreerd zijn in één van de genoemde registers van het NIP. Het register waartoe de psycholoog behoort, bepaalt uit welk pakket de psycholoog betaald wordt. Dit kan het basispakket of het aanvullende pakket zijn.

Vergoeding Psycholoog (BIG)

Indien je een verwijzing hebt van de huisarts, met het vermoeden op een stoornis, dan zal dit volledig worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Vergoeding Psycholoog (NIP)

Wanneer een psycholoog niet BIG-geregistreerd is, maar wel NIP-geregistreerd, dan worden de kosten meestal vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. De voordelen hiervan zijn dat er geen eigen risico afgedragen moet worden en dat er geen wettelijke eigen bijdrage betaald moet worden. De verschillen in de vergoeding zijn tamelijk groot. De aanmelding van de psycholoog bij één van de onderstaande beroepsverenigingen kan voor de zorgverzekeraar bepalend zijn.
  • NVPA (Nederlandse Vereniging voor psychologen en Agogen)
  • RBNG (Register beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)