Vergoeding psychologische zorg bij kanker 2023

Wat is psychosociale oncologische zorg?

Ieder jaar horen ongeveer 70.000 mensen dat ze kanker hebben. Je leven staat op zijn kop. De grond verdwijnt onder je voeten. Naast dat kanker een lichamelijk ingrijpende ziekte is, heeft het ook veel invloed op je sociale leven en emoties, daarnaast is het geestelijk erg zwaar. De diagnose kanker kan een grote invloed hebben op je leven, maar ook dat van je naasten en familie. Naast de medische zorg wordt er voor deze mensen ook psychosociale zorg aangeboden. Psychosociale oncologische zorg is gericht op de gevolgen van je ziekte, het betreft de relationele, psychologische en relationele gevolgen. Deze zorg kan worden gegeven tijdens je ziekte, maar ook daarna. Er wordt o.a. steun geboden bij: zorgen rond erfelijkheid van de ziekte; emoties zoals kwaadheid, onzekerheid en angst; het vinden van de kracht om deze periode door te komen; het vinden van een balans binnen je werkomgeving en gezin. De wijze van omgaan met je ziekte heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven. Je moet nieuw evenwicht vinden en leren leven met mogelijke aanpassingen in je dagelijks leven. De steun van familie kan je helpen met het verwerken. Soms zijn er echter toch zaken waarbij een gespecialiseerd hulpverlener je kan begeleiden.

Wanneer weet je dat je hulp nodig hebt?

Je weet dat je hulp nodig hebt, wanneer je niet meer in staat bent de normale dingen te doen die je normaal ook doet, omdat je blijft piekeren, gevangen zit in verdriet of wanhoop. Wanneer je slecht slaapt en moeite hebt met concentreren. Wanneer je het gevoel hebt dat je er niet meer uit komt, of wanneer je een stimulerende factor nodig hebt. Deze extra ondersteuning kun je krijgen van professionals. Zij bepalen geen leefwijze voor je, of leggen je geen dingen op. Zij proberen je te begeleiden in de moeilijke tijd. Een houvast. Echter kun je dit ook weer stoppen op het moment dat je hier geen behoefte meer aan hebt. Bij ernstige psychische klachten kun je worden doorverwezen naar een psychiater. Zo nodig zal hij/zij medicijnen voorschrijven, zoals bijvoorbeeld antidepressiva of een slaapmiddel. Een psycholoog kan je begeleiden bij psychische problemen ten gevolge van je ziekte. Een medisch maatschappelijk werker kan je ondersteuning bieden bij emotionele problemen. Er kan ook een Herstel en Balans programma worden gevolgd, dit is een groepsprogramma. Dit programma is vooral gericht op het verminderen van klachten zoals;
  • pijn
  • vermoeidheid
  • neerslachtigheid
Dit programma is een combinatie van gesprekken en lichaamstraining. De lichaamstraining wordt aangepast aan je situatie.

Wat is de vergoeding voor psychologische zorg bij kanker?

Als je doorverwezen wordt door de huisarts, naar een psycholoog of psychiater, wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit een aanvullend pakket van je zorgverzekering kun je mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding voor een Herstel en Balans programma. Voor deze vergoeding geldt geen eigen risico. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, om na te gaan of je voor een vergoeding in aanmerking komt.