Vergoeding reiskosten ziekenhuisbezoek 2024

Kan ik op ziekenhuisbezoek gaan in het buitenland?

Je wilt er niet aan denken, maar het kan wel voorkomen, een familielid wordt ziek of krijgt een ongeluk tijdens een verblijf in het buitenland. Het gevolg hiervan is dat hij/zij moet worden opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis. Ieder mens stelt het op prijs als je in het ziekenhuis ligt dat je bezoek krijgt van je familie. Juist de steun van familie kan in deze omstandigheid erg belangrijk zijn voor een patiënt. Bij opname in een buitenlands ziekenhuis, lopen de reiskosten al snel op als je de patiënt wilt bezoeken. Ondanks de hoge kosten willen familieleden de patiënt graag bezoeken, maar dit moet wel financieel haalbaar zijn.

Wat is de vergoeding voor de reiskosten bij een ziekenhuisbezoek in het ziekenhuis?

Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering wordt geen vergoeding gegeven. Mogelijk heb je recht op een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering die je bij je zorgverzekeraar hebt afgesloten. De zorgverzekeraar stelt hiervoor wel voorwaarden. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld of je recht hebt op een vergoeding. Ook worden de voorwaarden benoemd om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Meestal is één van de voorwaarden dat de bezoeker bij dezelfde zorgverzekeraar als de patiënt is verzekerd en op het zelfde adres woont. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering geldt het eigen risico niet. Indien er een vergoeding voor reiskosten wordt verstrekt dan ontvangt de patiënt vanuit zijn/haar zorgverzekering de vergoeding. reiskosten ziekenhuisbezoek zorgverzekering vergelijken 2019 De reiskosten voor een ziekenhuisbezoek kunnen in het buitenland al snel oplopen

Hoe moet ik de reiskosten declareren?

Als de reiskosten mogen worden gedeclareerd, dan is het belangrijk dat de originele rekeningen kunnen worden overlegd waaruit blijkt dat de kosten zijn gemaakt voor het ziekenbezoek aan de patiënt. Je zorgverzekeraar heeft hiervoor speciale formulieren die je ingevuld op kunt sturen naar de zorgverzekeraar. Gelijktijdig met het ingevulde formulier moet altijd de originele rekening worden opgestuurd. Declareren is ook digitaal mogelijk, bij de meeste zorgverzekeraars kun je een eigen account aanmaken. Via dit account kun je gemaakte kosten declareren.