Vergoeding Spoedeisende medische zorg 2024

Kan ik voor medische zorg in het buitenland naar een huisarts?

Onder spoedeisende medische zorg wordt die zorg verstaan die niet kan worden uitgesteld totdat je weer in Nederland bent. Voor je klacht(en) is het noodzakelijk dat je direct een arts bezoekt. Er kunnen diverse redenen zijn voor deze spoedeisende zorg. Bijvoorbeeld een aanhoudende koorts, diarree, oorklachten, huiduitslag. Indien nodig zal de huisarts in het buitenland je doorverwijzen naar een specialist in een ziekenhuis. Het komt echter vaker voor dat deze arts een geneesmiddel kan voorschrijven ter bestrijding van je klachten.

Welke informatie heeft een huisarts in het buitenland nodig?

Aangezien een huisarts in het buitenland geen medisch dossier van jou tot zijn/haar beschikking heeft is het belangrijk de arts goed te informeren. Belangrijke informatie is o.a.:
  • heb je al eerder last van de klachten gehad
  • ben je al eerder behandeld voor dezelfde klachten
  • gebruik je bepaalde medicijnen
  • ben je allergisch voor bepaalde medicijnen.
Indien je (meerdere) medicijnen gebruikt kun je bij je huisarts of apotheek in Nederland een medicijnenpaspoort aanvragen. In dit ‘paspoort’ staan alle medicijnen die je gebruikt. Als je een huisarts in het buitenland bezoekt, kun je dit paspoort direct laten zien. Mocht je zelf niet over alle gegevens beschikken, is het ook mogelijk dat de huisarts in het buitenland contact opneemt met je eigen huisarts in Nederland. Doo rmiddel van een email of een fax kunnen de benodigde gegevens worden verstuurd.

Wat is de vergoeding spoedeisende zorg huisarts in het buitenland?

Voor een bezoek aan de huisarts wordt een vergoeding verstrekt vanuit de basisverzekering. Voor deze vergoeding geldt geen eigen risico. Bij verblijf in het buitenland worden de kosten voor het bezoek aan een huisarts vergoed naar de maatstaven van een vergoeding bij een bezoek aan een huisarts in Nederland. Kijk voor een compleet overzicht voor de vergoedingen per zorgverzekering in het onderstaande overzicht.