Vergoeding tandarts tot 18 jaar 2024

Moet een kind ook naar de tandarts?

Het is aan te bevelen om een kind al vroeg (vanaf 2 jaar) mee te nemen naar de tandarts. Neem het kind alleen mee als je voor een controle naar de tandarts gaat. Het kind kan dan al kennismaken bij een bezoek aan de tandarts. Vaak wil een kind even op de behandelstoel liggen. Vanaf het derde jaar zal een tandarts pas voor de eerste keer in de mond van het kind kijken. De meeste kinderen vinden dit al spannend. Dit is een goede voorbereiding om angst voor de tandarts te voorkomen. Als je zelf bang bent voor de tandarts is het aan te raden om zelf je kind niet mee te nemen omdat jouw kind je angst kan voelen. Bekijk dan wie jouw kind mee kan nemen naar de tandarts, om te wennen aan de omgeving en de verrichtingen van de tandarts. tandarts tot 18 jaar Ook voor kinderen is het verstandig twee keer per jaar naar de tandarts te gaan

Bestaan er ook speciale kindertandartsen?

Voor kinderen die erg angstig zijn voor de tandarts is er een mogelijkheid om een kindertandarts te bezoeken. Het is niet mogelijk om zelf deze keuze te maken, een verwijzing van je tandarts is hiervoor noodzakelijk.

Hoe vaak moet een kind naar de tandarts?

Vanaf ongeveer 3 jaar wordt het gebit van het kind gecontroleerd. De tandarts geeft adviezen voor de verzorging van het gebit. Als er een gaatje wordt ontdekt in het melkgebit zal dit niet altijd worden geboord en gevuld. Bijvoorbeeld als een gaatje in een tand of kies zit die bijna wordt gewisseld. Het gaatje kan ook zo klein zijn, dat door verstandig te eten en een goede mondverzorging het gaatje niet groter wordt. Bezoek de tandarts twee keer per jaar voor een controle. Een tandarts zal ook tijdig vast kunnen stellen dat de ontwikkeling van het gebit niet op de normale wijze verloopt. Enkele voorbeelden: een nieuwe tand(kies) komt door terwijl de  melktand(-kies) nog vastzit, bij het wisselen van tanden en kiezen, heeft het kind langer pijn, dan andere leeftijdsgenoten bij het wisselen ervaren. Ter bescherming van de tanden/kiezen worden er al op jonge leeftijd fluoride behandelingen aangeboden. Als het gebit niet goed functioneert doordat kiezen, tanden en/of de kaken scheef staan, verwijst de tandarts het kind door naar een orthodontist voor een beugel. De controle bezoeken bij de tandarts worden natuurlijk gewoon voortgezet.

Wat is de vergoeding voor de tandarts tot 18 jaar?

Tot de leeftijd van 18 jaar zit de tandarts in de basisverzekering. Wanneer iemand 18 jaar geworden is moet er een eigen verzekering worden afgesloten.