Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding thuisdialyse-apparatuur 2019

Door de nieren worden water en afvalstoffen uit het bloed verwijderd. Indien de werking van de nieren niet goed is, dan krijg je een opeenhoping van afvalstoffen in het bloed en hierdoor wordt het lichaam ziek. Als een dieet en medicijnen niet helpen, dan is een dialyse een oplossing. Het te veel aan vocht en afvalstoffen wordt dan op een kunstmatige manier uit het lichaam verwijderd. Met thuisdialyse wordt dit door de patiënt zelf gedaan. Hiervoor is speciale thuisdialyseapparatuur nodig. Voordat de patiënt met thuisdialyse kan starten bepaalt de behandelend arts of dit verantwoord is. De patiënt die thuisdialyse mag toepassen, wordt eerst geleerd op welke wijze hij/zij de dialyse kan uitvoeren. Naast de apparatuur zijn er ook vloeistoffen nodig voor de thuisdialyse.

Er zijn twee vormen van dialyse: hemodialyse en peritoneaal dialyse. Een hemodialyse vindt meestal in een ziekenhuis/dialysecentrum plaats, indien de behandelend arts het verantwoord vindt, kan deze dialyse ook thuis plaatsvinden in een speciaal hiervoor ingerichte kamer.  Bij deze dialyse wordt het bloed in een dialysemachine gezuiverd. Omdat de bloeddruk tijdens deze dialyse sterk kan dalen moet er altijd een ander persoon tijdens de dialyse aanwezig zijn. De persoon die de dialyse ondergaat en de persoon die aanwezig is ontvangen beiden een opleiding voor deze dialyse. Je kunt er ook voor kiezen om een dialyse assistent(e) thuis te laten komen.      

Een peritoneaal dialyse kan alleen maar thuis plaats vinden, als de behandelend arts hiervoor toestemming verleent. Bij deze dialyse wordt er een spoelvloeistof in de buikholte gebracht d.m.v. een katheter. Afvalstoffen en overtollig vocht worden door de spoelvloeistof opgenomen. Als de vloeistof (na enkele uren) is verzadigd moet deze worden ververst. Op de dag kan de vloeistof handmatig worden ververst, ‘s nachts kan dit met een machine gebeuren. Deze dialyse moet dagelijks plaatsvinden.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering wordt er onder bepaalde voorwaarden een vergoeding verstrekt. Voor thuisdialyse apparatuur geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Je hebt recht op tegemoetkomingskosten, dit is een vergoeding voor extra kosten die je maakt, zoals bijvoorbeeld stroomkosten. Indien er een noodzakelijke woonaanpassing moet plaatsvinden voor hemodialyse, dan worden deze onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de hulpmiddelenzorg. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering om na te gaan op welke vergoeding(en) je recht hebt. Hierin staat tevens vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding thuisdialyse-apparatuur 2019 scoort gemiddeld: 1 3 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.