Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding uroloog 2019

Wat is een uroloog?

Een uroloog is een medisch specialist die zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van aandoeningen aan de urinewegen, de nieren en de mannelijke geslachtsorganen. Een patiënt wordt met bepaalde klachten, bijvoorbeeld mannen met een prostaatvergroting, vrouwen met blaasontstekingen, door de huisarts doorverwezen naar een uroloog. Een uroloog behandelt o.a. de volgende aandoeningen:

 • blaasontstekingen
 • prostaatvergroting (goedaardig)      
 • prostaatkanker   
 • nierstenen    
 • SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)     
 • incontinentie

Welke onderzoeken en behandelingen worden door de uroloog gedaan?

Een patiënt kan door een huisarts worden doorverwezen naar een uroloog, maar het komt ook voor dat een andere medisch specialist hem/haar doorverwijst naar de uroloog. Een uroloog houdt zijn/haar spreekuur op de polikliniek van een ziekenhuis. Tijdens het eerste bezoek vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en worden er door de uroloog diverse vragen gesteld met betrekking tot je klachten. Meestal vinden er vervolgonderzoeken plaats, zoals bijvoorbeeld:                        

 • urineonderzoek     
 • blaasonderzoek 
 • meten van de kracht van de urinestraal        
 • röntgenfoto’s       
 • echografie blaas/nieren/prostaat/scrotum
 • bloedonderzoek.

Een vervolgonderzoek kan direct plaatsvinden, maar vaak wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn dan kan de uroloog een diagnose stellen. Na een gestelde diagnose bespreekt de uroloog met de patiënt of hij/zij moet worden behandeld en welke behandeling dan mogelijk is. Het komt geregeld voor dat een behandeling niet altijd noodzakelijk is. Een behandeling kan o.a. bestaan uit het voorschrijven van medicijnen of een operatie. Een uroloog kan na onderzoek de patiënt ook doorverwijzen naar een andere medisch specialist (bijvoorbeeld de nefroloog) die de behandeling van de patiënt overneemt. De operaties die een uroloog kan verrichten zijn o.a. operaties aan de geslachtsorganen, prostaat, nieren en urinewegen. De uroloog bespreekt de behandeling die een patiënt ondergaat met een behandelteam dit team kan o.a. bestaan uit gynaecologen, urologisch verpleegkundigen en oncologen.

Wat is de vergoeding voor de behandeling door een uroloog?

Onder bepaalde voorwaarden wordt de zorg van een uroloog vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. Voor medicijnen wordt een vergoeding vanuit de basisverzekering verstrekt, mogelijk vergoed je zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn. Voor bepaalde medicijnen ben je verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Bij enkele zorgverzekeraars kun je de eigen bijdrage middels een aanvullende verzekering verzekeren. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering wordt o.a. vermeld:

 • onder welke voorwaarden de zorg van een uroloog wordt vergoed
 • voor welke vergoeding het eigen risico geldt 
 • wat de maximale vergoeding van de eigen bijdrage per verzekerde per jaar is (indien je zorgverzekeraar de mogelijkheid biedt om de eigen bijdrage te verzekeren).

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding uroloog 2019 scoort gemiddeld: 18 2,2 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.