Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding ziekenvervoer eigen vervoer 2019

Wanneer spreken we over ziekenvervoer met eigen vervoer?

Ziekenvervoer per eigen vervoer (auto) kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn. De patiënt moet bijvoorbeeld regelmatig naar het ziekenhuis omdat hij/zij een chemokuur moet ondergaan. Dit is een serie van behandelingen die tot doel heeft kankercellen te doden. Nierpatiënten die niet thuis dialyseren, moeten hiervoor naar een ziekenhuis of een dialysecentrum. Bij deze patiënten is de functie van de nieren niet in staat om het bloed schoon te filteren. Een nierpatiënt moet dan een paar keer per week worden gedialyseerd. Mensen die visueel gehandicapt zijn en (regelmatig) een behandeling moeten ondergaan in een ziekenhuis, zijn vaak afhankelijk van een begeleider tijdens het vervoer. Indien mogelijk kan er voor worden gekozen om met openbaar vervoer te reizen. Indien dit niet mogelijk is dan kan de begeleider de patiënt met zijn/haar eigen auto naar het ziekenhuis brengen voor de behandeling(en). De kosten van dit vervoer kan de patiënt bij zijn/haar zorgverzekering declareren. 
Een persoon die in een rolstoel zit en voor noodzakelijke behandelingen naar een ziekenhuis moet, kan de kosten die hieraan zijn verbonden declareren bij de zorgverzekeraar. Het kan gaan om kosten voor zijn/haar eigen auto, of van de auto van degene die hem/haar naar het ziekenhuis brengt.


Zolang het kan proberen mensen zo lang mogelijk met eigen vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis te gaan

Wat is de vergoeding wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer bij ziekte?

Ziekenvervoer met je eigen auto kan worden vergoed indien je voldoet aan de volgende criteria:

  • patiëntenvervoer van en/of naar chemotherapie of bestraling                                           
  • patiëntenvervoer van en/of naar nierdialyse                                                                      
  • rolstoelgebruikers die geen aangepast vervoer hebben 
  • visueel gehandicapten
  • mensen die voldoen aan de hardheidsclausule (hier wordt uitgerekend of de vervoerskosten boven een bepaald bedrag uitkomen volgens een vastgestelde formule).

De vergoeding van je zorgverzekering hiervoor bedraagt maximaal 30 eurocent / kilometer voor het gebruik van je eigen vervoersmiddel. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar staan de vergoedingen waarvoor je in aanmerking komt. Alle vergoedingen voor (zieken)vervoerskosten die je declareert bij je zorgverzekeraar vallen onder het eigen risico. Zie onderstaande tabel voor meer informatie.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding ziekenvervoer eigen vervoer 2019 scoort gemiddeld: 4 4 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.