Groot aantal Nederlanders verzuimt zorgpremie te betalen

Zo’n 50.000 jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar hebben minstens een half jaar de zorgpremie niet betaald. Dit blijkt uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), die vanavond worden gepresenteerd in het televisieprogramma Altijd Wat.

In totaal staan 300.000 Nederlanders als wanbetaler geregistreerd. Volgens het CVZ vormen de jongeren met 17 procent de grootste groep. Wanbetalers zijn mensen boven de achttien jaar die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hebben betaald.

Het achterstallige geld wordt sinds het najaar van 2009 via de werkgever ingehouden op het salaris dan wel uitkering. Mensen zonder baan of uitkering krijgen het Centraal Justitieel Incassobureau achter zich aan.

Sinds 2006 zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd voor zorg. Ze moeten ook hun premie betalen. Jongeren onder de achttien jaar zijn via hun ouders verzekerd voor ziektekosten.

(ANP/Redactie)

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie