Beter Dichtbij polis als nieuwe speler in 2014 op de markt

Beter dichtbij polis 2014

Vanaf volgend jaar heeft Nederland niet één maar twee nieuwe spelers op de zorgverzekeringsmarkt. Naast Anno12 doet in 2014 ook de Beter Dichtbij polis zijn intrede. Het initiatief van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) slaagde niet voor 2013 maar gaat in 2014 dan toch van start in samenwerking met ASR en DSW.

In juni 2012 kondigde de SAZ aan een speciale zorgpolis voor streekziekenhuizen op de markt te willen brengen om hiermee de strijd aan te gaan met de grote zorgverzekeraars. Echter was het niet meer haalbaar om deze polis eind 2012 aan te bieden voor het daaropvolgende jaar. In juni van dit jaar laat de SAW weten dat uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de Beter Dichtbij polis veelbelovend is. Zorgverzekeringwijzer.nl sprak met ASR en zij bevestigde dat de Beter Dichtbij polis eind dit jaar van start gaat. Initiatiefnemer SAW gaat zelf niet verzekeren, zowel ASR als DSW zullen optreden als risicodragers van de polis.

Focus op regionale zorg
Binnen de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen zijn 42 algemene ziekenhuizen verenigd. De vereniging streeft naar nauwere regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om zo kwalitatief goede zorg te realiseren die dichtbij patiënten is en betaalbaar blijft. Ook wil de SAZ in gesprek met gemeentes, zorgverzekeraars, woningcorporaties en de politiek over een herbezinning van de bekostiging van de zorg.

De zorg voor verzekerden van de Beter Dichtbij polis wordt voornamelijk ingekocht bij de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de SAZ en aan de kwaliteitseisen van de polis voldoen. Maar wanneer nodig wordt de zorg ook bij andere ziekenhuizen ingekocht. Waar het kan wordt er regionale zorg aangeboden maar verzekerden behouden wel keuzevrijheid.

5 tot 10% goedkoper dan vergelijkbare polissen
De SAZ verwacht dat de polis op den duur 5 tot 10% goedkoper zal worden dan vergelijkbare polissen. De ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de SAZ kunnen 85% van alle ziekenhuiszorg aanbieden. Deze ziekenhuizen kunnen de zorg goedkoper aanbieden vanwege lagere kosten en opbrengsten van kwaliteitsverbeteringen. De polis zal volgens de SAZ ook een bijdrage leveren aan het behoud van regionale zorginstellingen welke een belangrijk onderdeel vormen van de regionale economie.

Onder constructie
Momenteel wordt er door zowel ASR, DSW als SAZ nog gewerkt aan de precieze invulling van de polis, de voorwaarden en de premiekosten. ASR laat weten dat naar verwachting tegen het naderen van de uiterste publicatiedatum op 19 november de premiekosten bekend gemaakt zullen worden. Wilt u bericht ontvangen zodra alle premies voor 2014 bekend gemaakt zijn door de verzekeraars? Schrijft u zich dan op onze homepagina in voor het zorgpremie alarm.

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie