DSW maakt als eerste de zorgpremie voor 2014 bekend

DSW zorgpremie 2014

DSW maakt, evenals in voorgaande jaren, ook dit jaar als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor 2014 bekend. Met een premieverlaging van 90 euro per jaar geeft DSW het startsein voor een mogelijk competitieve zorgverzekeringsmarkt.

Vanmorgen heeft DSW bekend gemaakt dat in 2014 voor zowel individuele als collectieve verzekerden de jaarpremie van de restitutiepolis €1.140 zal bedragen. Hiermee komen de maandelijkse premiekosten op €95 en zijn verzekerden bij DSW op jaarbasis €90 goedkoper uit dan in 2013. De premiekosten van de aanvullende verzekeringen van DSW blijven in 2014 gelijk. Ook blijven kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Competitieve zorgverzekeringmarkt
Na Prinsjesdag liet minister Schippers van Volksgezondheid al weten dat het mogelijk moet zijn om de zorgpremies voor 2014 te verlagen met €24 op jaarbasis. Met een daling van de jaarlijkse premiekosten van €90 gaat DSW dan ook ver onder de voorspellingen zitten. DSW geeft met de sterk verlaagde premiekosten mogelijk het startsein voor het openbreken van de markt wat kan leiden tot een competitieve zorgverzekeringsmarkt.

Rekenpremie 2014
Zorgverzekeraars baseren hun premie op de rekenpremie. Deze wordt vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en geeft het minimale bedrag aan dat zorgverzekeraars nodig hebben voor het dekken van de kosten van de basisverzekering. Voor 2014 is de rekenpremie vastgesteld op €1.121. DSW geeft aan dat de daling van de rekenpremie met name is veroorzaakt door het wegwerken van het tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid in 2013. Dit leidde tot een daling van de rekenpremie met €75. Maar het ministerie van Volksgezondheid verwacht daarnaast ook een stijging van de jaarlijkse premiekosten met €45 door de stijgende zorgkosten in 2014. Een groot deel van de zorgkosten worden jaarlijks te hoog ingeschat door het ministerie waardoor het voor zorgverzekeraars mogelijk wordt om de premie lager vast te stellen dan de verwachtingen.

Transparantie premieberekening
Dit jaar zijn alle zorgverzekeraars door de minister van Volksgezondheid opgeroepen om transparant te zijn over de premieberekeningen. Evenals voorgaande jaren is DSW ook dit jaar transparant over zijn premieopbouw. DSW leidt al jaren verlies op het risicovereveningsmodel dat bedoeld is om zorgverzekeraars ongeacht de gezondheidstoestand van hun verzekerden dezelfde uitgangspositie te bieden. Ook in 2014 wordt weer een verlies verwacht op dit model maar om te kunnen blijven concurreren heeft DSW dit tekort van ruim €40 niet meegenomen als opslag in de premiekosten. Daarnaast spelen het feit dat DSW geen collectiviteitskorting geeft en de beheerkosten een grote rol bij de hoogte van de zorgpremie. Hier leest u de uitgebreide berekening van de zorgpremie van DSW.

Tussentijdse premieverlaging
Zoals vorige week aangekondigd verlaagt DSW tussentijds de premie van 2013 met €4 voor de maanden oktober, november en december. Ook voor 2014 geldt dat wanneer achteraf blijkt dat de premie te hoog is vastgesteld, dit in de komende jaren in mindering gebracht zal worden op de premie.

De komende tijd zullen ook andere zorgverzekeraars hun premies bekend maken. Wilt u op de hoogte gesteld worden? Meldt u zich dan aan voor het overstap alarm en u ontvangt van ons een e-mail wanneer alle zorgpremies bekend zijn.

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie