Overstappen en een betalingsachterstand: wat is er mogelijk?

Overstappen betalingsachterstand

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat een verzekerde zijn of haar betalingsplicht niet meer kan nakomen. Dit jaar hebben meer dan 300.000 Nederlanders een betalingsachterstand opgelopen bij hun zorgverzekeraar. Wanneer zij zes maanden of langer niet betalen, zullen ze als wanbetaler worden aangemerkt en zal de premie alsnog via het loon worden ingehouden.

Alle Nederlanders zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) spoort Nederlanders op die geen zorgverzekering hebben. Heeft iemand na twee waarschuwingen en boetes nog geen verzekering afgesloten dan sluit het CVZ een zorgverzekering af welke wordt ingehouden op het loon, uitkering of andere bron van inkomsten.

Ook spoort de Rijksoverheid personen op met een betalingsachterstand. Deze personen krijgen een betalingsregeling aangeboden. Wanneer iemand zes maanden geen premie heeft betaald, meldt de zorgverzekeraar diegene als wanbetaler bij het CVZ. De verschuldigde premiekosten worden vervolgens ingehouden op het inkomen. Ook verliest de wanbetaler de beschikking over de zorgtoeslag. Iemand met een betalingsachterstand kan zijn of haar zorgverzekering niet meer opzeggen en het overstappen naar een andere zorgverzekeraar is dus niet mogelijk.

Wat als u het allemaal nog niet zo ver heeft laten komen en wilt overstappen? Als u momenteel uw premie niet kunt betalen, is het goed mogelijk dat u het financieel niet zo breed heeft. Overstappen is dan juist een manier om kosten te besparen zodat u mogelijk wel op tijd de premie kunt betalen.

Als u slechts één of twee maanden achterloopt op uw maandelijkse zorgpremie, dan kunt u zonder problemen overstappen. Let op! Dit houdt niet in dat deze maanden achterstand kwijtgescholden worden. Uw voormalige zorgverzekeraar heeft nog steeds recht op dit geld. Loopt u meer dan twee maanden achter, dan is het niet mogelijk om van zorgverzekeraar te switchen totdat u geen schulden meer heeft bij uw huidige zorgverzekeraar. Omdat het alleen in de overstap periode van zorgverzekeraars mogelijk is om te switchen, is het van belang dat u deze schulden dus voor het begin van volgend jaar heeft afgelost. Zo niet, dan kunt u voor het komende jaar niet kiezen voor een andere zorgverzekeraar.

Zorgverzekeringslijn.nl
Zorgverzekeringslijn.nl is onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit is een neutrale en onpartijdige informatiebron die de verbindende schakel vormt tussen wanbetalers en (on)verzekerden enerzijds en zorgverzekeraars, gemeenten en hulpverlenende instanties anderzijds.

Bron: Rijksoverheid

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie