Zorgpremies kunnen in 2014 veel lager volgens de Consumentenbond

Zorgpremie 2014

Uit berekeningen van de Consumentenbond is gebleken dat de jaarlijkse premiekosten in 2014 met ongeveer €300 omlaag kunnen. De Consumentenbond start naar aanleiding hiervan de petitie Premiejagen met als doel het ook daadwerkelijk verlagen van de zorgpremie.

De solvabiliteitsmarges van sommige verzekeraars liggen op 250%, zo blijkt uit onderzoek voor de Gezondgids van oktober. Echter ligt de verplichte solvabiliteitsnorm een stuk lager, namelijk op 150%. De onderlinge verschillen van deze marges die aangehouden worden door de zorgverzekeraars zijn groot. Zorgverzekeraar CZ zou met het verlagen van de jaarlijkse premie met €487 nog steeds voldoen aan de verplichte solvabiliteitsnorm. De zorgpremie van VGZ zou met €89 omlaag kunnen.

Winst zorgverzekeraars
Naast de solvabiliteitsnorm heeft de Consumentenbond ook gekeken naar de winst die zorgverzekeraars maakten. In 2012 steeg het eigen vermogen van zorgverzekeraars naar ruim 9 miljard en boekte zij een winst van bijna 1,5 miljard. De Consumentenbond is voor het maken van de berekeningen uitgegaan van een winst voor 2013 die in ieder geval gelijk is aan de winst over 2012.

Petitie Premiejagen
Op basis van de berekeningen stelt de Consumentenbond dat de zorgpremies jaarlijks met gemiddeld €300 per betalende verzekerde omlaag kunnen. In de Gezondgids van de Consumentenbond is te lezen hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Om een premieverlaging te eisen van zorgverzekeraars start de Consumentenbond de petitie Premiejagen.

Bron: Consumentenbond

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie