Achmea en CZ de rijkste zorgverzekeraars

overstapgekte

Zorgverzekeraars Achmea en CZ hebben in 2012 het meeste geld opgepot. Verhoudingsgewijs houdt verzekeraars DSW het meeste geld op de plank. Dat meldde Zorgvisie.nl op basis van de solvabiliteitscijfers van de verschillende zorgverzekeraarconcerns. De solvabiliteit van een onderneming wordt bepaald door de mate waarin zij in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan investeerders.

Zorgverzekeraar Achmea had in 2012 een solvabiliteit van 3,2 miljard euro. Ten opzichte van de vereiste solvabiliteit van 1,4 miljard is dat een solvabiliteit van 228%. CZ had een solvabiliteit van 2 miljard terwijl slechts 0,8 miljard vereist was. In totaal een solvabiliteit van 240%. Na CZ volgen VGZ en Menzis. Procentueel gezien had zorgverzekeraar DSW/Stad Holland het hoogste percentage met 274%. Het laagste percentage had coöperatie VGZ met 160%. In totaal lag er in 2012 tussen de 4,2 en 4,4 miljard euro aan extra geld op de plank.

Kamervragen

De gegevens komen van de DNB en gaan over de basisverzekering plus aanvullende verzekeringen. Deze gegevens staan in een kamerbrief van minister Schippers die op 1 april uit kwam als antwoord op de Kamervragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven. Naar aanleiding van zijn vragen over het grote overschot krijgt hij antwoord van minister Schippers. De minster heeft de enorme overreserves erkend. Volgens van Gerven is het ongepast dat het geld niet terug gaat in de zorg maar wordt opgepot. Volgens hem is er onder de grote zorgverzekeraars geen sprake van concurrentie en kunnen zij de prijzen hoog houden. De kans op faillissement is nihil.

Uitkering aandeelhouders

Ook stelde van Gerven vragen over de mogelijke dividenduitkering aan aandeelhouders. Hij gaf aan signalen te hebben dat zowel Achmea als ASR dit hebben gedaan. Of andere zorgverzekeraars dit ook hebben gedaan weet van Gerven niet. Momenteel is het wettelijk toegestaan om dividend uit te keren aan aandeelhouders. De SP wil dit voorkomen door de wet aan te passen.

Inmiddels heeft Achmea ook al de jaarcijfers van 2013 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat zij in 2013 een solvabiliteit hadden van 185%. Hieronder ziet u een overzicht van alle cijfers uit 2012.

Aanwezige solvabiliteitVereiste solvabiliteit%
Achmea3.200/1.7801.400/1.222228/146
CZ2.017840240
VGZ1.7361.083160
Menzis1.049534196
DSW/Stad Holland307112274
De Friesland272125218
ONVZ263103255
Zorg & Zekerheid259104249
ASR11156198
Eno6025240

Bron: Zorgvisie.nl

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie