Ook eigen risico bij ongevraagde zorgverlening

Eigen risico ongevraagde zorgverlening

Ook voor wie ongevraagd zorg ontvangt zoals bemoeizorg of een gedwongen opname, geldt een verplicht eigen risico. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid laten weten als antwoord op vragen van SP-Kamerlid Van Gerven.

Het verplicht eigen risico voor mensen met psychiatrische aandoeningen is voor geestelijke gezondheidszorg aanbieders altijd een zorgelijk aspect geweest omdat patiënten hierdoor de zorg mijden. Minister Schippers onderstreept echter dat er een verplicht eigen risico geldt voor alle zorg die wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er geldt alleen een uitzondering voor huisartsen en verloskundige zorg.

Draagvlak behouden

Volgens minister Schippers is dit nodig om het draagvlak voor de ziektekostenverzekering zo breed mogelijk te houden. “In dat kader is het belangrijk dat de gebruiker van de zorg ook zelf een deel van de kosten draagt, zodat er ook draagvlak is onder de groep verzekerden die geen gebruik maken van zorg”, aldus minister Schippers. Ondanks dat er bij bijvoorbeeld een gedwongen opname geen sprake is van een vrije keuze voor de verzekerde maakt hij of zij wel gebruik van zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarom betaalt de verzekerde dan een deel zelf via het verplicht eigen risico.

Ook kosten voor onterechte aanvragen

Minister Schippers geeft ook aan dat er niet zomaar wordt overgegaan tot bemoeizorg of gedwongen opname. Slechts in een beperkt aantal gevallen worden deze vormen van zorg onterecht geboden. Voor een gedwongen opname geldt ook dat er soms al Zvw-zorg geleverd wordt bij het bepalen of een gedwongen opname noodzakelijk is. Indien de gedwongen opname niet wordt uitgevoerd en de aanvraag dus onterecht blijkt te zijn valt deze voorbereidende zorg wel onder het verplicht eigen risico. Er kunnen dus ook aan een onterechte aanvraag kosten zijn verbonden voor de verzekerde.

Klachten

Als verzekerden het niet eens zijn met deze regels, kunnen zij een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Wel concludeert minister Schippers dat er soms op onduidelijke gronden gekozen wordt voor directe verwijzing naar tweedelijnszorg in plaats van de huisartsenzorg. Huisartsenzorg valt wel buiten het eigen risico.

Bron: Skipr

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie