Patiënt krijgt inzage medisch advies schadevergoeding

Patiënt inzage medisch advies

De medische aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk geeft patiënten die een klacht of claim hebben ingediend bij een ziekenhuis inzicht in de medische adviezen. Hiermee is MediRisk de eerste partij in Nederland die het medisch advies inzichtelijk maakt. Een medisch advies wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of een patiënt wel of geen recht heeft op een schadevergoeding.

MediRisk verwacht door patiënten inzicht te geven in medische adviezen dat de betrokken partijen sneller tot elkaar komen. Patiënten die dit inzicht hebben kunnen zien welke feiten in het medisch dossier bepalend zijn voor de uitspraak over een mogelijke schadeclaim. Ook kunnen patiënten zien waar mogelijk een verschil van inzicht bestaat tussen betrokken partijen zoals de verzekeraar, medisch adviseur en de belangenbehartiger.

Procedure

De gangbare procedure bij een claim is dat de verzekeraar een medisch advies inwint bij een medisch adviseur om zo te kunnen achterhalen of er verwijtbaar is gehandeld. Tot voorkort werd dit advies door geen enkele medische aansprakelijkheidsverzekeraar gedeeld met patiënten. Al jaren worden er kritische vragen gesteld over het medisch advies en de interpretatie hiervan. Hierbij werden vragen gesteld als ‘Wordt wel alle informatie prijsgegeven?’ en ‘Wie garandeert dat verzekeraars niet gaan shoppen voor het best passende advies?’

Het mes moet aan twee kanten snijden

Het inzicht geven in de medische adviezen moet volgens MediRisk wel op basis van wederkerigheid. “We delen medische adviezen op verzoek en op basis van wederkerigheid. Dus ook de belangenbehartiger van de patiënt moet het advies dat hij heeft ingewonnen bij diens medisch adviseur met ons willen delen.”

Patiënt centraal stellen

Het initiatief van MediRisk sluit aan op een bredere ontwikkeling in de gezondheidszorg waarin er meer aandacht is voor de positie van de patiënt en de zorg steeds transparanter wordt ingericht. MediRisk heeft ook al eerder stappen ondernomen op dit gebied. Zo hebben zij onder andere een patiëntenfilm gemaakt waarin de stappen rondom het proces van een klacht of claim in beeld zijn gebracht. Hieronder kunt u de volledige film bekijken waarin alle stappen aan bod komen.

 

 

Bron: Skipr

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie