Patiënten regie over medische gegevens

Internetcampagne medische privacy

Patiënten moeten de regie krijgen over hun eigen medische gegevens. Zo zouden zij zelf moeten beslissen welke hulpverleners op welk moment hun patiëntdossier kunnen inzien.

Op initiatief van de Stichting Bescherming Burgerrechten en Stichting Privacy First is een internetcampagne gestart voor medische privacy. Op de website www.specifieketoestemming.nl kunt u een brief downloaden om aan bijvoorbeeld uw huisarts of apotheker te sturen. Hierin staat vermeld welke medische gegevens van u gedeeld mogen worden.

Specieke toestemming

Momenteel biedt het huidige systeem uw arts geen mogelijk om te bepalen wat er gedeeld wordt en met wie. Wanneer u instemt met de deelname kunnen op termijn vele duizenden zorgverleners in Nederland uw dossier bekijken. Daarom pleit de stichting voor specifieke toestemming, zodat alleen die medische gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn voor uw situatie. U kunt u arts informeren dat u geen generieke toestemming wilt geven. Door middel van het versturen van de zeggenschafsbrief vraagt u uw arts of apotheker om te zorgen voor specifieke teostemming.

Niet tegen inzage medische gegevens

Volgens de woordvoerder van de Stichting Privacy First zijn zij niet tegen het delen van medische gegevens. “Maar nu geeft een patiënt eigenlijk carte blanche want hij of zij heeft er geen enkel benul van dat misschien wel duizend zorgverleners hun gegevens kunnen bekijken.”

Bron: Skipr

 

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie