VGZ weegt klantverhaal mee bij zorginkoop

VGZ klantverhaal zorginkoop

Ervaringsverhalen van patiënten kunnen bij inkoop van zorg een aanvulling zijn op de kwaliteitsinformatie die gemeten wordt met de CQ-index. Dat stelt Carolien Nauta, manager Klant & Beleid bij zorgverzekeraar VGZ.

Nauta reageert daarmee op het Rathenau rapport ‘Sterke verhalen uit het ziekenhuis’, waarin staat dat ziekenhuizen actief ervaringsverhalen van patiënten moeten verzamelen, omdat deze kunnen helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De zorg in ziekenhuizen kan aanzienlijk verbeteren als er meer structureer wordt geleerd van de ervaringsverhalen van patiënten, zo luidde de conclusie in het rapport. Leren van patiëntenverhalen moet daarom een belangrijk onderdeel van het beleid van ziekenhuizen worden.

Panelgesprekken met patiënt

Naast het gebruik van patiëntenverhalen als ondersteuning van de resultaten van de CQ-index vindt VGZ het belangrijk patiënten te betrekken bij het beleid van de zorgverzekeraar. “We houden bijvoorbeeld veel (panel)gesprekken met mensen met een chronische aandoening”, licht Nauta toe. “Daar horen we dat ze vaak niet weten wat de doelen van de behandeling(en) zijn. En dat ze zelf meer regie willen, als ervaringsdeskundige. Onlangs hoorde ik een diabetespatiënt zeggen: ‘Ik hoef helemaal niet twee keer per jaar naar de internist, laat mij maar naar de diabetesverpleegkundige gaan, daar heb ik meer behoefte aan.’ Naar aanleiding van dit soort behoeftes hebben wij in ons beleid en dus de inkoop veel aandacht voor behandelplannen, die samen met de patiënt worden opgesteld. Ook is ons beleid dat patiëntendossiers van de patiënt zijn zodat hij daarmee zelf de regie kan nemen. Dit voorkomt dat ze hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen, iets wat wij steevast in gesprekken met patiënten horen.”

Bron: Skipr

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie