Volgend jaar stijgt de zorgpremie met 200 euro

zorgpremie stijgt

Een flinke stijging van de basispremie wordt gevreesd door de vakbonden en werkgeversorganisaties vanwege de kabinetsplannen voor de langdurige zorg. De sociale partners hebben met een berekening laten zien dat de premies zullen gaan stijgen met ongeveer 200 euro.

Naast de stijging van de zorgpremie zal ook het eigen risico hoger uitvallen. Momenteel is het verplicht eigen risico vastgesteld op €360 euro wat volgens berekeningen ruimschoots boven de €400 zal komen in 2015. Daarnaast zullen werkgevers 1,6 miljard meer moeten gaan betalen.

Vakbonden en werkgeversorganisaties waarschuwen in een brief van de Stichting voor de Arbeid aan het ministerie van Volksgezondheid voor de dreigende stijging. Het kabinet heeft plannen om de langdurige zorg (AWBZ) te decentraliseren en over te dragen aan gemeenten en zorgverzekeraars. Hiermee hoopt het kabinet dat er meer mensen langer thuis kunnen blijven wonen maar deze overheveling gaat ook gepaard met een flinke bezuiniging.

Doordat een deel van de AWBZ wordt overgeheveld naar het basispakket zal de premie gaan stijgen. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de FNV betekent dit dat er minder naar draagkracht betaald gaat worden. Voorzitter van het CNV, Maurice Limmen: ‘Nu wordt de langdurige zorg naar draagkracht door werknemers gefinancierd, als dit wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet is dat niet meer zo’. Zowel Ton Heerts als Maurice Limmen zijn van mening dat het plan van het kabinet koopkracht en banen gaat kosten. De compensatiemaatregelen van het kabinet zouden incidenteel en onvoldoende zijn. De sociale partners stellen voor de rijksbijdrage aan de zorgverzekeringswet structureel te verhogen zodat langdurige zorg uit de algemene middelen gefinancierd blijft. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels laten weten dat de gevolgen en oplossingen van de operatie onderzocht worden.

Bron: Algemeen Dagblad

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie