Zeg eens tandarts, wat is de beste zorgverzekering?

Welke zorgverzekering volgens tandarts?

Trap daar niet in, schoenmaker blijf bij je leest. De beste tandartsverzekering is de periodieke controle.

U bent als tandarts opgeleid en verzekerd, niet als verzekeringsadviseur.

Tientallen zorgverzekeraars bieden ruim 60 basisverzekeringen aan. In combinatie met de aanvullende verzekeringen, een vrijwillig eigen risico en tienduizenden collectiviteiten is werkelijk niemand meer in staat om echt het juiste advies te geven. Bovendien weet je pas na afloop van het toekomstige kalenderjaar wat je hebt gemankeerd. Een zorgverzekering wordt vaak als een soort rekening-courant gezien. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Optioneel kan een verzekerde aanvullende dekkingen kiezen, maar daarvoor kan een verzekeraar dan weer acceptatiecriteria opstellen.. De tandartsverzekering is de meest gekozen aanvullende dekking en over het algemeen wordt iedereen bij gangbare lichtere tandartsverzekeringen volledig geaccepteerd. Bij de duurdere pakketten houdt de verzekeraar rekening met zgn. antiselectie door verzekerden en worden de acceptatie eisen ook wat zwaarder. Dan worden niet meer alle elementen van het gebit verzekerd.

Verzekeraars begrijpen maar al te goed dat ze de eerste honderd euro van de tandartsverzekering bijna per omgaande weer mogen uitbetalen. Dat bepaalt al een flink deel van de verzekeringspremie. En omdat de verzekeraar bij de duurdere varianten elementen kan uitsluiten of de hele dekking kan weigeren is het raadzaam om de bestaande tandartsverzekering niet lichtzinnig te beëindigen. Wel is het vaak mogelijk om met die bestaande verzekering in een collectiviteit aan te sluiten zodat de dekking gelijk blijft, maar de premie wel daalt.

Vertel uw patiënten dat aanvullende (tandarts) verzekeringen geen eigen risico kennen, zelfs niet als een verzekerde vrijwillig zijn eigen risico op de basisverzekering verhoogt. Geen eigen risico betekent helaas niet automatisch dat 100% van de verzekerde kosten worden vergoed. Bij een ongecontracteerde mondzorger wordt bij een naturaverzekering slechts 75 % van het door de verzekeraard gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. En dat tarief is natuurlijk lager dan het WMG tarief.

Voor gezonde mensen is het overigens een interessante optie om met een vrijwillig eigen risico de premiedruk te verlagen en toch goed verzekerd te blijven. Steeds meer ‘weinig claimers’ verhogen hun eigen risico op de basisverzekering met 500 euro extra zodat zij jaarlijks enkele honderden euro’s minder premie betalen. En als het toch mis gaat hebben ze gegokt en slechts het premieverschil verloren.

Laat uw patiënten de kinderen op de polis van de best verzekerde ouder bijschrijven. Vaak kiezen ze voor gemak. Maar als vader niet eens weet hoe de huisarts heet, kan vader volstaan met een hoger eigen risico en een simpele polis., maar dan wel met tandartsdekking.

En last but not least. Orthodontie voor minderjarigen wordt vaak beperkt, ook in tijd, vergoed. Dit kan een goede reden zijn om tijdig over te stappen naar een andere verzekeraar. Bij de nieuwe verzekeraar begin je immers weer met een nieuwe termijn van bijvoorbeeld twee jaar.

Wilfred Mooij ffp

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie