Minder vergoeding bij duurdere naturapolissen in 2023

zorgkosten 2023

De Zorgverzekeraars gaan vanaf 2023 een lagere vergoeding geven voor de consumenten die gebruik maken van een naturapolis. Dit blijkt uit de plannen van het integraal zorg-akkoord dat mogelijk zal worden aangenomen voor het komende zorgseizoen.

Concreet betekent dit dat iedereen buiten de mensen met een restitutiepolis een lagere vergoeding krijgen indien men gebruik maakt van een niet gecontracteerde zorgverlener.

Wat verandert er voor jou in 2023?

Indien je een restitutiepolis bezit, dan verandert er voor jou niets in de zorgverzekering 2023. Heb je echter een natura of budgetpolis en maak je gebruik van een ongecontracteerde zorgverlener. Dan kan dit vanaf volgend jaar fors meer geld gaan kosten. De verzekeraars zijn dan niet meer verplicht de tot dusverre gehanteerde tarieven te handhaven.

Is deze verandering slecht voor het zorgstelsel?

Dat kun je jezelf afvragen, een aantal aanbieders kiest er zelf voor om niet aangesloten te zijn bij een zorgverzekeraar vanwege de vele regeltjes. Anderzijds zijn er zorgaanbieders die dusdanig slechte zorg leveren dat zij door een zorgverzekeraar niet gecontracteerd willen worden. Je moet je dus even afvragen of de zorgverlener waar jij gebruik van maakt, daadwerkelijk goede zorg levert op dit moment?

Ben jij ervan overtuigd dat dit het geval is en wil jij gebruik maken van deze zorgverlener? Dan is het verstandig als het weer tijd is om je zorgverzekering te vergelijken te kijken naar de restitutiepolis. Deze kost meer geld dan de natura en de budgetpolissen, maar vergoeden wel tot 100% van het marktconforme tarief indien je gebruik maakt van een niet gecontracteerde zorgverlener.

Wat kost een restitutiepolis voor de zorgverzekering van 2023?

De kosten van de zorg blijven alsmaar stijgen, zo ook voor de zorgverzekering van 2023. De berekeningen op dit moment zoals ze zijn gemaakt door Skipr in het voorjaar is dat de prijs van de gemiddelde zorgverzekering 14% zou stijgen. Echter verwachten wij dat doordat de inflatie hier ook bij de zorgverzekeraars nog gecorrigeerd moet worden, deze kosten nog verder zullen doorstijgen.

Wij kijken dan ook met haviksogen uit naar Prinsjesdag om te zien hoe de overheid de consumenten gaat helpen om de zorgverzekering betaalbaar te houden. De verwachting is dat de grens voor het aanvragen van de zorgtoeslag naar boven zal worden bijgesteld. Dit zal betekenen dat er meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling in 2023. Echter moeten we nog wel even wachten tot de derde dinsdag van september, zodat we duidelijkheid hebben omtrent de kosten voor de zorgverzekering van 2023.

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie