Vergoeding ADHD 2025

Wat is ADHD?

Steeds vaker hoor je het woord ADHD vallen, in gesprekken met mensen in je omgeving. Niet iedereen weet wat het precies inhoudt, doordat ze er nooit direct mee geconfronteerd zijn. ADHD staat letterlijk voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, wat ook wel een hyperactiviteit/aandachtstekortstoornis genoemd wordt.

Krijgt je kind te weinig aandacht?

Ouders die horen dat hun kind aan een aandachtstekortstoornis lijdt, denken vaak dat ze hun kind te weinig aandacht geschonken hebben. Uiteraard is dit niet waar, het aandachtstekort is gebaseerd op de hoeveelheid aandacht die een kind met ADHD nodig heeft. Een kind met de stoornis vraagt veel meer aandacht van zijn ouders en de personen in zijn omgeving, dan een kind zonder de stoornis. Doordat de personen om het kind heen niet zoveel aandacht kunnen geven aan het kind, als hij nodig heeft, gaat hij aandachtstekort symptomen vertonen. Denk hierbij aan een erg druk en vervelend kind. Het kind gaat op alle manieren proberen om toch de aandacht te krijgen die hij nodig heeft. Het kind is zelf ook niet in staat om voldoende aandacht te schenken aan zijn of haar omgeving. Hierdoor ontstaan er concentratieproblemen, waardoor het kind snel afgeleid is.

Hyperactiviteit & ADHD

Een andere bijkomend symptoom bij ADHD is hyperactiviteit. Door de lichamelijke en innerlijke onrust die een kind ervaart, is er vaak sprake van overmatige beweeglijkheid. Het kind kan zonder dat hij het zelf doorheeft moeilijk stilzitten. Dit uit zich door friemelen met de vingers, steeds verzitten op zijn stoel of erg grote bewegingen maken met armen en benen. Hoeveel er bewogen wordt, is bij ieder kind met ADHD verschillend. Meestal gaan de kinderen meer bewegen wanneer er veel prikkels verwerkt dienen te worden. Denk hierbij aan en stressvolle situatie waarin het kind met stress te maken krijgt. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een belangrijk proefwerk of de cito toets.

Welke verschillende types van ADHD zijn er?

ADHD wordt in het diagnostische handboek DSM-IV-TR beschreven als een aandoening die bestaat uit drie verschillende types;
 • ADHD-I het overwegend onoplettende type (ADHD Predominantly Inattentive Type). Dit is het type ADHD waarbij er vooral sprake is van een ernstige en aanhoudende aandachtszwakte. Deze personen hebben moeite om de aandacht bij het hier en nu te houden en zijn vooral dromerige types. Deze vorm wordt ook weleens het ADD type genoemd. Deze aanduiding wordt sinds de publicatie van DSM-IV eigenlijk niet meer gebruikt.
 • ADHD-H het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Bij deze vorm is er vooral sprake van een ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
 • ADHD-C het gecombineerde type. Bij dit type ADHD hebben de patiënten zowel last van onoplettende en hyperactieve problematiek. Deze vorm van ADHD komt het meeste voor onder de bevolking.

Wat zijn de kenmerken van personen met ADHD?

Personen die de aandoening ADHD hebben zijn zeer beweeglijk, onrustig en minder voorspelbaar binnen hun motoriek en denkwijze. De patiënten zijn gevoelig voor diverse prikkels waarmee ze te maken krijgen van buitenaf, maar zoeken de prikkels zelf op wanneer ze ontbreken. Door deze eigenschappen zijn er vele personen met ADHD die bijzondere vaardigheden hebben ontwikkeld met betrekking op het snel combineren van informatie en indrukken, die probleemoplossend kunnen denken, met veel creativiteit en originaliteit en een zeer goed ruimtelijk inzicht. Wanneer deze personen te maken krijgen met een overmaat aan prikkels zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek in winkels, sterke geuren of bijvoorbeeld veel personen in hun buurt, dan zullen deze personen met ADHD zich mogelijk terugtrekken in een rustigere omgeving. ADHD zorgverzekering vergoeding vergelijken 2019 Een veel gekozen behandeling voor ADHD is het voorschrijven van medicatie

Wat zijn de oorzaken van ADHD?

Er zijn meerdere oorzaken te noemen van ADHD:
 • Genetische aanleg. Onderzoek heeft aangetoond dat erfelijkheid een grote rol speelt bij ADHD
 • Rokende moeder. Volgens sommige onderzoeken heeft een rokende moeder meer kans op een kind met ADHD op latere leeftijd
 • E-nummers. Van voedingsadditieven is bekend dat zij de gevolgen van ADHD kunnen versterken
 • Omgevingsfactoren. Er is bekend dat ADHD symptomen versterkt worden in een onrustige, prikkelrijke en stressvolle omgeving.
 • Vaccinaties. Steeds vaker komen er artikelen naar voren dat de vaccinaties die gegeven worden, te maken kunnen hebben met het ontstaan van o.a. ADHD. Dit is echter nog niet wetenschappelijk bewezen.

Welke behandeling voor ADHD is mogelijk?

De aandoening ADHD is niet te genezen, wel kan de aandoening met behulp van medicijnen en symptomen worden verminderd. Vaak hebben de behandelingen dan ook een positieve invloed op het sociaal functioneren waardoor het effect van de personen zeer effectief kunnen zijn. De aangeboden medicijnen kunnen ook de niet medicinale behandelingen goed ondersteunen. De behandeling van ADHD bestaat uit een persoonlijk afgestemd behandelprogramma, dat vaak samen wordt gesteld met medicatie, psychologische, educatieve, sociale en voedingsinterventies. De behandelingen zijn vooral succesvol wanneer de ADHD’ers samen met de leerkrachten en ouders of partners het behandelplan voltooien, het is namelijk erg belangrijk dat deze personen erbij betrokken worden. Een andere zeer belangrijke factor is lotgenotencontact, dit kan een zeer positieve werking hebben op deze personen.

Welke ADHD medicatie wordt voorgeschreven?

Er bestaat tot op heden nog geen medicatie die ADHD kan genezen. Wel zijn er vele medicijnen op de markt, die de symptomen die de aandoening met zich meebrengt, laten verminderen of verdwijnen. In het jaar 2000 heeft de Nederlandse Gezondheidsraad een onderzoek gesteld naar kinderen met ADHD. Uit dit onderzoek is gebleken, dat ongeveer 2% van de kinderen tussen de vijf en veertien jaar met ADHD, zulke ernstige symptomen hebben dat ze een specifieke en persoonlijke behandeling nodig hebben. Behalve de psycho-educatie voor de betrokkenen van het kind, werd er ook een intensieve vorm van indirecte gedragstherapie aanbevolen. Doordat deze therapieën op de langere termijn onvoldoende resultaat bieden, worden er vaak medicamenteuze behandelingen toegevoegd. Medicijnen die gebruikt worden voor de symptomen van ADHD zijn allemaal psychofarmaca. De meest voorgeschreven medicijnen hierin zijn:
 • Methylfenidaat
 • Noradrenaline heropnameremmers
 • Imipramine
 • Nortriptyline
 • Concerta
 • Strattera
 • Ritalin

De vergoedingen van medicijnen voor ADHD

Welke medicatie voor ADHD vergoed wordt, kan jaarlijks worden gewijzigd. Kijk voor de actuele stand van zaken aan de bovenzijde van deze pagina, je kunt hier ADHD medicijnen selecteren, om de vergoedingen terug te vinden van de aanvullende dekking van de betreffende zorgverzekeraar. In deze tabel worden de verschillende vergoedingen weergegeven. Je kunt meer informatie vinden over ADHD en behandelingen op de website van de vereniging voor (jong) volwassen met ADHD-ADD en aanverwante stoornissen.