Vergoeding ambulance vervoer 2025

Er zijn drie verschillende soorten ambulance vervoer:
  • A 1 rit: deze ritten worden ingezet als er gevaar bestaat voor het leven of voor blijvende invaliditeit van de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn; verkeersongevallen, verdrinkingen, ademhalingsstilstand of hartstilstand. De ambulance moet binnen 15 minuten ter plaatse zijn na melding en heeft het zwaailicht aan met rijden. Deze ritten worden meestal aangemeld via het telefoonnummer 112
  • A 2 rit: deze ritten worden ingezet als er geen direct levensgevaar is, maar er wel snel directe hulp nodig is voor de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn; (acute) blinde darmontstekingen en ongevallen met gering letsel. De ambulance moet er binnen 30 minuten zijn en maakt gebruik van het zwaailicht wanneer dit nodig is
  • B rit/besteld vervoer. Onder dit vervoer wordt al het overige vervoer gerekend. Dit is bijvoorbeeld het vervoer tussen twee ziekenhuizen, voor onderzoeken of behandeling, mensen die thuis opgehaald moeten worden voor een opname, mensen die uit een ziekenhuis ontslagen worden maar liggend vervoerd moeten worden en repatriëring na een (ski) ongeval terug naar Nederland. Soms worden deze ritten door de meldkamer ingepland. Dit is niet altijd mogelijk i.v.m. de A ritten, men weet niet van tevoren wanneer deze ingezet moeten worden. 95% van de ritten komt echter wel op tijd. Als er nog geen patiënt in de ambulance ligt dan hebben de A ritten voorrang. Er worden regelmatig particuliere bedrijven ingehuurd om deze ritten te doen, bijvoorbeeld de repatriëring na een (ski) ongeval terug naar Nederland.
De ambulancezorg wordt verzorgd door verpleegkundigen en ambulance chauffeurs die hier voor zijn opgeleid. Particuliere bedrijven kunnen soms een aanbetaling vragen welke direct betaald moet worden. De declaratie dient door de patiënt zelf betaald te worden en in veel gevallen kan deze gedeclareerd worden bij de ziektekosten of reisverzekeraar. Er kunnen ook ambulancevluchten ingezet worden. Daarin worden zieke of gewonde mensen met een speciaal vliegtuig vervoerd. Het kan gaan om de patiënt zelf maar ook om meerdere personen als een familielid mee wil vliegen. De vliegtuigen die hiervoor gebruikt worden zijn speciaal ingericht met brancard (s) en de nodige medische apparatuur, geheel aangepast aan de medische status van de patiënt. Als de patiënt medische zorg nodig heeft onderweg vliegen er medische specialisten en verplegend personeel mee. Voorbeelden hiervan zijn: mensen na een (ski) ongeval, repatriëring vanuit een ander land doordat de patiënt daar een ongeluk heeft gehad, een zieke (beademings)patiënt die teruggevlogen moet worden naar eigen land en een te vroeg geboren kind in een couveuse die samen met haar moeder teruggaat naar eigen land. Ander soort vervoer kunnen zijn: openbaar vervoer, helikoptervluchten en boottochten. Vergoedingen De ziektekostenverzekeraar vergoedt vervoer per ambulance, als de persoon voor medische noodzakelijke zorg naar een ziekenhuis, instelling (AWBZ) of zorgverlener gebracht moet worden, in het basispakket. Het eventuele vervoer terug naar huis wordt ook vergoed. Soms moet er een eigen bijdrage worden betaald, dit geldt echter niet voor ambulancevervoer. De vervoerskosten die worden gedeclareerd tellen echter wel mee voor het eigen risico. De zorgvrager kan een kilometervergoeding krijgen in de volgende gevallen:
  • Nierdialyse
  • Oncologische behandelingen
  • Zich uitsluitend per rolstoel kunnen verplaatsen (ook degenen met een scootmobiel)
  • Een zodanig beperkt gezichtsvermogen hebben dat hij/zij zich alleen met begeleiding kan verplaatsen.
Deze kosten kunnen gedeclareerd worden nadat er een eigen bijdrage is betaald. Langdurig zieken die niet tot de doelgroep behoren die reiskosten vergoed krijgen, komen soms toch in aanmerking voor een vergoeding. Dit als de behandeling van de ziekte langdurig vervoer vereist. De zorgverzekeraar kan dan besluiten om de reiskosten te vergoeden. Dit staat vermeld in de hardheidsclausule. Hier wordt in een formule uitgerekend hoe vaak de zorgvrager vervoer nodig heeft, voor hoe lang en voor hoeveel kilometers. De vergoeding van het ziekenvervoer hangt af van het vervoersmiddel en de persoonlijke situatie van de verzekerde. Er geldt een vergoeding tot een afstand van maximaal 300 kilometer voor een enkele reis. Het kan zijn dat een zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven naar een specifieke zorgverlener of instelling. Dan kan deze afstand overschreden worden. De zorgverzekeraar kan er voor kiezen dat er toestemming gegeven moet worden van hen uit en dat er een verklaring van de behandelend arts nodig is. De zorgverzekeraar kan dan verder de vorm van het vervoer en de duur ervan vaststellen. Een verzekerde kan ook vergoeding krijgen voor zijn of haar begeleider als begeleiding noodzakelijk is. Dit geldt o.a. voor begeleiders van kinderen van jonger dan 16 jaar. In bijzondere gevallen kan de kosten van twee begeleiders vergoed worden. In aanvullende pakketten van je zorgverzekering kunnen reiskostenvergoedingen opgenomen zijn voor bezoek. Het is afhankelijk van de polis of de verzekerde zelf vervoer kan kiezen of dat de zorgverzekeraar dit doet.