Vergoeding Antroposofie 2025

Wat is de vergoeding voor antroposofie?

Antroposofie valt onder de alternatieve geneeswijze en wordt enkel vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en soort aanvullende verzekering. Vaak is er een maximaal percentage vergoeding per behandeling en is er een maximaal bedrag per kalenderjaar voor de behandelingen. Bekijk hieronder de vergoedingen of start direct met het vergelijken van je zorgverzekering

Wat is antroposofie?

Antroposofie is een levensleer,  die gericht is op de verbinding van de mens met de kosmos en de balans hiertussen. Het is gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, die geloofde dat de geestelijke wereld toegankelijk is via innerlijke ontwikkeling. Je onderneemt alles met bewuste aandacht en zoekt continu verbinding met de kosmos, de mensen en dieren om je heen. Volgens de antroposofische geneeswijze, is ziekte een verstoring tussen evenwichten. Het lichaam bestaat uit vier lagen: het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern. Ziekte betekent dat dat er een verstoring is in een van deze vier lagen. Een antroposofische arts zal op zoek gaan waar deze verstoring zich bevindt en hier een gepaste behandeling op toepassen. Binnen de antroposofische zorg is ook een brancheorganisatie opgezet: NVAZ In de antroposofie gaat men ervan uit dat de mens uit vier lagen bestaat. Dit zijn: Het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern:
  • De eerste laag is het fysieke lichaam. Deze laag maakt deel uit van de materiële wereld. Dit is de wereld waar kan worden waargenomen met zintuigen. Het fysieke lichaam is een tastbaar geheel, doordat men het kan meten en wegen.
  • Het levenslichaam is de tweede laag. Alle lichaamsprocessen horen bij deze laag. Hierbij moet gedacht worden aan het groeien en herstellen van cellen. De opname van voeding en de erfelijkheid. Het levenslichaam is niet zichtbaar.
  • De ziel, als derde laag van de mens wordt in de antroposofie gezien als de laag waar de emoties zich bevinden. Liefde, vreugde, angst, verdriet etc.
  • De bovenstaande drie lagen zijn bij alle levende wezens aanwezig. De antroposofie gaat ervan uit dat alleen bij de mens een vierde laag aanwezig is, die benoemd wordt als het "ik", de geestelijke kern. In deze vierde laag bevinden zich gedachten, dromen en idealen.

Behandeling volgens de antroposofie

Van alle lagen, heeft de geestelijke kern de grootste invloed op het lichamelijke gestel. Als u zich tot een antroposofische arts wendt dan zal u advies krijgen voor zelf herstellend en zelf genezend vermogen. Er bestaan ook antroposofische geneesmiddelen, echter dienen deze enkel ter aanvulling van de reguliere geneeskunde. Antroposofie is een uitbreiding van de officiële geneeskunde en de antroposofische geneeswijze mag enkel worden uitgevoerd door basisartsen die de reguliere geneeskunde opleiding hebben afgerond en zich hebben gespecialiseerd in de antroposofie.