Vergoeding Dyslexiebehandelingen 2025

Wat is dyslexie? De aandoening dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. Een persoon met dyslexie heeft hierdoor veel moeite met vlot leren lezen en heeft problemen met taal. De meeste kinderen of volwassenen met dyslexie kunnen op de langere termijn wel lezen, alleen gaat dit trager dan bij iemand die deze aandoening niet heeft. Een persoon met dyslexie moet namelijk veel meer energie steken in het lezen en is veel sneller afgeleid dan iemand zonder dyslexie. Tevens hebben mensen met dyslexie ook vaak problemen met het begrijpend lezen. Doordat er vaak zoveel tijd wordt gestoken in het technisch lezen wordt het begrijpend lezen voor de persoon erg moeilijk. Hoe herken je dyslexie? Wanneer iemand last heeft van de aandoening dyslexie kun je dit merken aan de volgende symptomen;
  • Problemen met lezen; Wanneer iemand gaat letten op de leesproblemen van iemand met dyslexie, valt dit vaak op wanneer er hardop gelezen wordt. De personen met dyslexie hebben namelijk moeite met het bijhouden van het leestempo en lezen de woorden die ze voorlezen spellend. Sommige personen met dyslexie hebben een erg hoog leestempo. Hierdoor worden er veel fouten gemaakt doordat de lezer de woorden gaat raden. Soms komt het ook voor dat de persoon met dyslexie een mix van beide heeft.
  • Problemen met spellen; Personen met dyslexie maken vaak langdurig veel spelfouten. Om dit te voorkomen hebben ze extra steun nodig van de spellingsregels. Personen met dyslexie proberen namelijk vaak van een aantal specifieke woorden de spelling te onthouden. Dit is uiteraard voor deze personen een grote belasting voor diens geheugen. Tevens is deze kennis vaak niet voor langere duur. Dit komt omdat dit op een ongestructureerde manier wordt opgeslagen in het geheugen.
  • Problemen met schrijven; Personen met dyslexie hebben tijdens het schrijven vaak veel doorhalingen en schrijven vaak onleesbaar. Personen die wel een nette schrijfstijl hebben en hierbij leesbaar schrijven hebben vaak een zeer traag schrijftempo.
De algemene symptomen van dyslexie:
  • Veel moeite met het verschil links en rechts
  • Veel moeite met wiskundige tafels
  • Veel moeite met goed klokkijken
  • Dansende of vervangende letters tijdens het lezen.
Voor een persoon met dyslexie is het erg belangrijk dat de aandoening zo vroeg mogelijk wordt geconstateerd. Hoe jonger een persoon is, bij ondersteuning en extra hulp, hoe groter de kans is op succes bij spellen en leren lezen. De vormen van dyslexie Onderzoek vanuit de neuropsychologie heeft aangetoond dat er verschillende vormen van dyslexie voorkomen onder de patiënten. Deze verschillende vormen hangen samen met een aantal specifieke problemen die men bijvoorbeeld kan ondervinden tijdens het lezen van woorden. Dyslexie kan optreden bij kinderen als ontwikkelingsstoornis of als gevolg van een hersenbeschadiging. Kinderen die de aandoening dyslexie tot zich toegeschreven krijgen blijken samen een heterogene groep te vormen. Zo kunnen deze kinderen bijvoorbeeld problemen hebben in het herkennen van het visuele woordbeeld of in de sfeer van het begrijpen van taal en klanken. De meeste kinderen met dyslexie (85%) blijken niet zozeer moeite te hebben met het visuele woordbeeld, maar meer met het verbinden van een letter met een klank. Twee vormen die optreden bij kinderen met dyslexie zijn oppervlaktedyslexie en fonologische dyslexie. Erfelijkheid van dyslexie Uit onderzoek is gekomen dat dyslexie de neiging heeft om familiegebonden te zijn. Familieleden van personen met dyslexie hebben namelijk vaak andere taalproblemen. Dyslexie komt onder de bevolking vaker voor bij jongens dan bij meisjes en er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het een erfelijke aandoening is. De kans dat een jongen met dyslexie wordt geboren wanneer de vader dat ook heeft is maar liefst 50%. Dit is voor meisjes iets lager. De vergoedingen Vanaf het jaar 2009 heeft de Nederlandse overheid besloten dat personen met ernstige dyslexie recht hebben op een vergoeding in het basispakket. De vergoeding bestaat hierbij uit zowel de diagnostiek als de behandeling van de aandoening. Een regel die gesteld wordt door de overheid is dat het kind de zorg aangeboden krijgt op een leeftijd van 7 of 8 jaar en dat het kind geboren moet zijn na 1 januari 2001. De leeftijdsgrens is in het leven geroepen omdat tijdens deze leeftijd vaak de ernstige dyslexie geconstateerd wordt. Voor de personen die niet aan deze criteria voldoen zijn er aanvullende verzekeringspakketten.
Start hier om je zorgverzekering vergelijken en te kijken welke bij jou past!