Vergoeding eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem) 2023

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen voor mijn medicijnen? 

Als een huisarts of specialist medicijnen voorschrijft, worden deze meestal vergoed. De vergoeding wordt verstrekt vanuit het basispakket. Voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Het komt ook voor dat je zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een geneesmiddel volledig zal vergoeden, dit wordt preferentiebeleid genoemd. Een zorgverzekeraar mag zelf bepalen welk geneesmiddel wordt vergoed. Let op, dit betekent ook dat de kosten die worden gemaakt voor medicatie die uit het basispakket een vergoeding ontvangen, je wel het eigen risico van je zorgverzekering hiervoor aanspreekt totdat je maximale eigen risicogrens is bereikt. Eigen bijdrage GVS zorgverzekering vergelijken 2019 Voor sommige medicatie is een eigen bijdrage vereist

Onderling vervangbaar geneesmiddel

In het Geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn geneesmiddelen onderverdeeld in groepen. Deze groepen bevatten onderling vervangbare geneesmiddelen. Een onderling vervangbaar geneesmiddel moet voldoen aan een gelijksoortige werking en het toepassingsgebied moet hetzelfde zijn. Ze moeten voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd. Er mogen geen verschillen in eigenschappen zijn. Indien de eigenschappen van een geneesmiddel ten opzichte van de reeds bestaande geneesmiddelen nauwelijks verschillen, is dat geen reden om meer te betalen voor deze geneesmiddelen. De kostenvergelijking wordt gedaan vanuit de aangenomen gemiddelde dosis van een geneesmiddel per dag voor een persoon, deze is vastgesteld door de World Health Organisation (WHO). De gemiddelde gebruikte dosis van een geneesmiddel kan niet altijd worden bepaald, omdat deze dosis niet van alle geneesmiddelen bekend is.

Maximale vergoeding voor een geneesmiddel

In het GVS is een maximale vergoeding vastgelegd voor een geneesmiddel. Indien het voorgeschreven geneesmiddel meer kost dan de maximale vergoeding, moet de verzekerde het aanvullende bedrag zelf betalen. Er zijn zorgverzekeraars waar je met een aanvullende verzekering de GVS bijdrage kan verzekeren. Hier zal wel jaarlijks een maximum bedrag aan zijn verbonden, vraag bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Worden niet-geregistreerde medicijnen vergoed?

Er wordt geen vergoeding verstrekt voor niet-geregistreerde medicijnen. In bijzondere omstandigheden is een vergoeding mogelijk, bijvoorbeeld als er geen gelijkwaardig medicijn is wat wel staat geregistreerd, bij een zeldzame ziekte, of als er geen andere behandeling mogelijk is en het niet-geregistreerde medicijn de enige oplossing is. Je zorgverzekeraar kan je hierover informeren.

Waar kun je meer informatie vinden over de vergoeding van medicijnen?

Informatie over de vergoeding van medicijnen kun je vinden op Medicijnkosten.nl. Op deze website wordt o.a. vermeld: of je medicijn in het basispakket is opgenomen en welke eigen bijdrage je mogelijk moet betalen. Hieronder kun je de vergoedingen van de zorgverzekeraars bekijken, wat zij vergoeden om de eigen bijdrage te compenseren. Let op; er gelden uitzonderingen op ADHD medicatie en anticonceptiva.